Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn huyện Đầm Hà

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10/2020, Công an huyện Đầm Hà đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đầm Hà ban hành Công văn số 1675/UBND ngày 22/9/2020 để chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động; trong đó, chú trọng tuyên truyền đậm nét các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); xây dựng và đăng phát về tình hình cháy, nổ, cảnh báo, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; …trên hệ thống truyền thanh xã, tuyên truyền lưu động về PCCC, CNCH; treo, gắn pa nô, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” ở nơi công cộng và cổng trụ sở làm việc của cơ quan và các khu phố.

Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp và người đứng đầu các cơ sở trên địa bàn huyện cần đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời các vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác thường trực, tuần tra, canh gác vào thời gian ngoài giờ hành chính. Rà soát lại số lượng, chất lượng và tình trạng hoạt động của các phương tiện, thiết bị chữa cháy đã được trang bị; kịp thời sửa chữa, thay thế các phương tiện, thiết bị chữa cháy bị hư hỏng.

Bên cạnh đó, Công an huyện chủ động tăng cường tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH cho các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng PCCC cơ sở bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, cụ thể: Ngày 28/9/2020 tổ chức 01 buổi tuyên truyền, tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho 883 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trưởng THPT Đầm Hà; kiểm tra công tác PCCC&CNCH đối với 09 cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn huyện, thông qua công tác kiểm tra đã kiến nghị các cơ sở khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót về PCCC, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cá nhân; tuyên truyền lưu động trong 02 ngày 03,04/10 trên các tuyến đường chính, nội dung: hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC hệ thống gas, hệ thống điện …; đồng thời xét, đề nghị công nhận đối với cơ sở đăng ký điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC năm 2020.

CÔNG AN HUYỆN ĐẦM HÀ