Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Đảng ủy Tân Bình

Ngày 13/2, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2019, xã Đảng ủy Tân Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì và phát triển ổn định; thu ngân sách trên địa bàn đạt 323,9% KH. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, xã đã thực hiện nâng chất 10/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý Nhà nước có nhiều tiến bộ. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân được triển khai tích cực, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chế độ chính sách an sinh xã hội được tổ chức hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,3%. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Hệ thống chính trị hoạt động có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Năm 2020, xã Tân Bình tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện tốt chủ đề công tác năm  của tỉnh, huyện; vận động nhân dân tích cực sản xuất, kinh doanh. Trong đó phấn đấu các chỉ tiêu chủ yếu: giá trị thu nhập về sản xuất nông, ngư, lâm nghiệp tăng 6,5% trở lên; giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng 15% trở lên; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 10% so với kế hoạch huyện giao; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 50 triệu đồng/người/năm trở lên.v.v.

Đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 như: xã cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền hệ thống các văn bản pháp luật về sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát triển ngành nghề nông thôn; thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đạt kế hoạch đề ra; triển khai các chính sách về phát triển sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP; xây dựng và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, đặc biệt là phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương; quan tâm đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, dân số; tăng cường quản lý tài nguyên môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; làm tốt các khâu chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: xã Tân Bình cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó: đối với văn kiện Đại hội cần rà soát kỹ, đảm bảo chất lượng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết của Đại hội từ khâu tuyên truyền, trang trí khánh tiết, điều kiện về cơ sở vật chất, các công trình, phần việc chào mừng Đại hội; chuẩn bị tốt đề án nhân sự; các điều kiện về hậu cần.v.v. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất; xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu, xây dưng dựng nông thôn mới nâng cao; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường; giải quyết tốt đơn thư, đặc biệt là đơn thư liên quan đến Đại hội Đảng; quan tâm kiện toàn bộ máy, cán bộ. Đối với các dự án trọng điển của huyện trên địa bàn xã giữ nguyên hiện trạng, phối hợp tốt trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh  COVID – 19; tiếp tục vận động nhân dân thực hiện phun khử trùng tiêu độc tại các khu dân cư, trường học, thực hiện tôt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)