Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với các chi, đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội

Chiều ngày 28/7/2023, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị làm việc với các chi, đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội về việc triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các Ban đảng, đơn vị liên quan. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các chi, đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ  7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Theo đó, 7 tháng đầu năm các Chi bộ, đảng bộ khối văn hóa- xã hội đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới đội ngũ cán bộ đảng viên, viên chức. Đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan ngành dọc cấp trên, lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; phối hợp với các phòng ban, các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chính quyền số, chuyển đổi số… Các đồng chí đảng viên là cán bộ, viên chức, người lao động trên từng vị trí công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; nội bộ đoàn kết, phát huy quy chế dân chủ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quan tâm đến công tác lãnh đạo các đoàn thể. Các Chi bộ, đảng bộ khối văn hóa- xã hội đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Trong những tháng cuối năm 2023, các chi, đảng bộ khối văn hóa – xã hội tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra…

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các chi, đảng bộ khối văn hóa – xã hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện lớn của các cấp; tập trung tuyên truyền cho kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023), 75 năm ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Đầm Hà. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn, quan tâm đảm bảo sinh hoạt chuyên đề và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu các chi, đảng bộ. Quan tâm đến công tác tư tưởng chính trị; công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra. Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng của từng đơn vị. Các chi, đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng, công tác bảo quản và lưu trữ tài liệu theo chế độ.

Quốc Nghị