Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban với các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội

Ngày 12/11, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội về tình hình công tác 11 tháng và tháng 11; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 11 tháng, các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện; xây dựng và triển khai tốt kế hoạch giáo dục lý luận chính trị năm 2021; tham mưu tổ chức tốt các hoạt động của BCĐ 35 huyện; tham mưu thực hiện bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đối với 9 cán bộ, công chức, viên chức; điều động 7 Trạm trưởng y tế các xã, thị trấn và 107 đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với 11 cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.v.v; tham mưu khảo sát đánh giá chất lượng cán bộ sau luân chuyển đào tạo, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức sau sát hạch; tham mưu đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiện toàn một số chức danh, đơn vị; hoàn thiện thủ tục kết nạp 46 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 92 đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xác minh nội dung đơn của công dân. MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể hội viên, đoàn viên, nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, cùng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị quan tâm, thực hiện  quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội rà soát lại từng phần việc, các nội dung, nhiệm vụ để có kế hoạch hoàn thành; phối hợp thực hiện, giám sát các nội dung theo kế hoạch; bám sát Nghị quyết của tỉnh, huyện và tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2022; tiếp tục tham mưu, triển khai Nghị quyết số 22 của BCH Đảng bộ huyện “về phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, Nghị quyết số 23 của BCH Đảng bộ huyện “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Nghị quyết số 04 của Huyện ủy “về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức Hội, đoàn thể; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của đoàn viên, hội viên, nhân dân; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh tạo sự đồng thuận trong xã hội. Vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, các hoạt động an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời