Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban với các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy

Ngày 25/1, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy để đánh giá kết quả cong tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2024. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong tháng 1, các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung phối hợp, tham mưu xây dựng và ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Đất nước, của tỉnh, huyện; tuyên truyền kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng – an ninh; tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết, Quy định, báo cáo viên; mở 1 lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho quần chúng ưu tú và tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024; tham mưu đánh giá, tổng kết các Chỉ thị, nghị quyết, đánh giá kết quả Chương trình phối hợp năm 2023. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành kỷ luật Đảng; Tham mưu cho Huyện ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, Kế hoạch thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm tra, giám sát, Kế hoạch số 368-KH/HU ngày 25/12/2023 của BTV Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 16/11/2023 của BTV Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực”; tham mưu sắp xếp, tổ chức lại Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy và cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý diện BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025; hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy năm 2023; tham mưu biên chế cơ quan khối Đảng, đoàn thể huyện, Kế hoạch bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức năm 2024; tham mưu tốt công tác cán bộ, thi đua khen thưởng; tăng cường nắm tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; đẩy mạnh  phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTN, tiêu cực; làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phối hợp, phục vụ các hoạt động của cấp uỷ.v.v.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, chương trình công tác năm tập trung triển khai thực hiện; tăng cường phối hợp nắm tình hình dư luận xã hội trên địa bàn; tham mưu chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện; đăng kí mô hình “học và làm theo Bác”; rà soát, đánh giá kết quả viết Bài thu hoạch học tập Nghị quyết của tỉnh, của huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và cam kết rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; tham mưu quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác kiểm tra, giám sát; triển khai, hoàn thành cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ; quan tâm các chỉ tiêu về phát triển Đảng. Tham mưu văn bản hướng dẫn, đôn đốc các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị triển khai đăng kí điểm mô hình dân vận khéo cấp huyện, cấp tỉnh năm 2024. Phối hợp, chuẩn bị tham mưu các tài liệu phục vụ các kỳ họp giao ban Thường trực Huyện ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ; nâng cao chất lượng các báo cáo, văn bản; duy trì công tác văn thư, liên lạc; tiếp nhận, chuyển văn bản, tài liệu đảm bảo kịp thời; thực hiện nghiêm túc công tác tài chính, tài sản của Đảng, đảm bảo các điều kiện hoạt động của các cơ quan và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)