Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Chiều ngày 10/10, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tuần đề cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương liên quan. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023; Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2023; Công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị giáo dục đã được trang sắm; Phương án triển khai không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử Đảng bộ huyện tại Cột cờ – Núi Hứa xã Đại Bình; Kế hoạch tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh UBND huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao, xã  Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức họp rà soát tổng thể, phân tích làm rõ các chỉ tiêu, tiêu chí, hoàn thiện báo cáo phục vụ Đoàn thẩm định của Trung ương; xây dựng kế hoạch chi tiết; kế hoạch tự kiểm tra, rà soát của từng địa phương, đơn vị, giám sát và chịu trách nhiệm về tiêu chí phụ trách; quan tâm đến các tiêu chí về môi trường, nước sạch, nước thải, thôn thông minh, phát triển sản xuất, nhà văn hóa các thôn bản… MTTQ chỉ đạo các đoàn thể xã tích cực tham gia các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các cơ quan, đơn vị hoàn thành các thủ tục để đưa các nhà máy nước sạch, nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động.

Về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2023, Thường trực Huyện ủy yêu cầu, các cơ quan, đơn vị liên quan tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thư của tỉnh; triển khai giải quyết dứt điểm các đơn thư đã được làm rõ, tiếp tục tham mưu giải quyết các đơn thư còn tồn đọng; quan tâm giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất rau an toàn, trạm trộn bê tông, góp phần ổn định sản xuất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Đồng chí Bí Thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo các trường kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác quản lý, sử dụng các trang thiết bị giáo dục đã được trang sắm; Đảng ủy các xã, thị trấn, chỉ đạo HĐND xã giám sát việc thực hiện trang thiết bị tại các trường học, khảo sát việc thực hiện một số chủ trương của cấp ủy về nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện; có báo cáo tổng thể, chủ động kiến nghị những bất cập, có giải pháp để quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị giáo dục đã được trang sắm. Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến các đại biểu, chuẩn bị tốt các nội dung triển khai không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử Đảng bộ huyện tại Cột cờ – Núi Hứa xã Đại Bình và tổ chức gặp mặt doanh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)