Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy

Ngày 24/8, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy về tình hình công tác tháng 8; triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2022. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong tháng 8, các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của huyện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch và tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết, Quy định, báo cáo viên; tham mưu đánh giá, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, kỷ niệm 82 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng; tuyên truyền phòng, chống bệnh truyền nhiễm và tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng; chương trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh, của huyện; chương trình chuyển đổi số; Hội thi Duyên dáng Đầm Hà lần thứ II năm 2022; công tác thuê đất bãi triều, mặt nước ven biển, khu vực biển theo quy hoạch. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc 35 cấp huyện và cơ sở. Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”;  quan tâm công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh  phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tham mưu tốt công tác cán bộ, thi đua khen thưởng. Phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá, phân tích các chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, DGI, ICT, DDCI huyện Đầm Hà năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành kỷ luật Đảng; Tham mưu xây dựng kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 26/7/2022 của Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTN, tiêu cực; làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phối hợp, phục vụ các hoạt động của cấp uỷ.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: các cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, rà soát lại từng phần việc, các nội dung, nhiệm vụ để có kế hoạch hoàn thành; phối hợp thực hiện, giám sát các nội dung theo kế hoạch; tham mưu hoàn thành cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo kế hoạch; làm tốt công tác tham mưu điều động, luân chuyển cán bộ; phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo các chi, Đảng bộ đẩy nhanh tiến độ kết nạp đảng viên. Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh”; rà soát thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp tuyên truyền kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022-2023; Triển khai thực hiện việc bồi dưỡng 5 bài lý luận chính trị và chuyên đề cho đoàn viên thanh niên trong các trường THPT trên địa bàn toàn huyện; Tiếp tục thực hiện tốt công tác hướng dẫn, định hướng, thông tin tuyên truyền và nắm bắt tình hình, dư luận xã hội; phát hành cuốn tổng hợp tình hình hằng tháng. Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch đã đề ra năm 2022. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Kiểm tra các mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở năm 2022. Phối hợp tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực cấp ủy huyện với đội ngũ Bí thư chi bộ. Tham mưu chỉ đạo các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9; Phối hợp, chuẩn bị tham mưu các tài liệu phục vụ các kỳ họp giao ban Thường trực Huyện ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ và các hội nghị giao ban các khối trong tháng 9/2022. Tiếp tục rà soát việc ban hành các quy chế, quy định để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ. Duy trì công tác văn thư, liên lạc; tiếp nhận, chuyển văn bản, tài liệu đảm bảo kịp thời qua phần mềm tác nghiệp dùng chung cho các cơ quan Đảng; Tiếp tục phân loại và cập nhật hồ sơ tài liệu lưu trữ. Rà soát, đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất của Trung tâm Chính trị huyện; thực hiện nghiêm túc công tác tài chính, tài sản của Đảng, đảm bảo các điều kiện hoạt động của các cơ quan và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)