Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực huyện uỷ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 18/9, Thường trực Huyện uỷ đã họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thường trực Huyện uỷ đã nghe và cho ý kiến về kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023; kết quả thu, chi ngân sách 9 tháng, kế hoạch thu, chi ngân sách quý IV/2023 và việc thực hiện cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 9 tháng và nhiệm vụ quý IV/2023. Theo đó, trong 9 tháng, BCH, BTV Huyện uỷ đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XXV của Đảng bộ huyện gắn với thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tỉnh và nhiệm vụ công tác năm đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp được nâng lên. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện được nâng cao hiệu quả. Kinh tế duy trì phát triển ổn định. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 5.900 tỷ đồng, đạt 71,2% kế hoạch, bằng 123,3% cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, OCOP được quan tâm triển khai tích cực. Huyện tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025; hoàn thành hồ sơ đánh giá đạt 9/9 tiêu chí và 38/38 chỉ tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; chỉ đạo 3 xã Đại Bình, Dực Yên, Tân Bình hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét, công nhận nông thôn mới năm 2022. Công tác quy hoạch, XDCB, thu hút đầu tư, GPMB, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Công tác văn hoá xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm. Công tác an sinh xã hội được chăm lo đầy đủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. Dân chủ tiếp tục được mở rộng. Công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đề nghị: Văn phòng Huyện uỷ phối hợp với Văn phòng UBND – HĐND huyện và các ban xây dựng Đảng tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, bổ sung đặc điểm, tình hình; phân tích phương thức, làm rõ hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là trong công tác quản lý Nhà nước, xây dựng nông thôn mới, phát huy dân chủ, xoá nhà tạm, nhà dột nát, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, chỉ đạo các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện.v.v;  bổ sung, đánh giá làm rõ kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm đối với tổ chức Đảng và cá nhân. Kiểm đếm kỹ, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện uỷ cũng đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch chi tiết triển khai chủ trương trồng cây xanh dọc đường lên khu di tích khảo cổ – lịch sử – danh thắng Núi Hứa; nội dung trình kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khoá V; kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, cán bộ đảng viên, người có công với cách mạng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; tờ trình đề nghị cấp kinh phí tổ chức Tết Trung thu; cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; công tác tổ chức, cán bộ và nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)