Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Trong 2 ngày 6 – 7/3, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai chủ trương thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về chăn nuôi bò sữa liên kết với người dân cấp tỉnh tại Đầm Hà. Theo đó, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản có vị trí tại xã Tân Lập và xã Đầm Hà; có tổng khái toán vốn đầu tư khoảng 829 tỷ đồng; lĩnh vực hoạt động: nghiên cứu, sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng và các đối tượng nuôi biển. Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản tại Đầm Hà được UBND tỉnh phê quyệt tại Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 13/9/2019; được cập nhật  vào Quy hoạch Tỉnh và Phương án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về chăn nuôi bò sữa liên kết với người dân cấp tỉnh tại Đầm Hà có diện tích 350 ha; vị trí tại xã Tân Bình, Quảng Tân và Quảng Lâm. Dự kiến tổng vốn đầu tư 3.447,3 tỷ đồng. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về chăn nuôi bò sữa liên kết với người dân cấp tỉnh tại Đầm Hà đã được cập nhật vào quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch sử dụng đất của huyện thời kỳ 2021 – 2030.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Sau khi nghe các ý kiến tham gia thảo luận về tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong qúa trình triển khai thực hiện, đề xuất, kiến nghị của các cơ quan liên quan và các đại biểu, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan phối hợp rà soát lại các căn cứ pháp lý, hồ sơ; rà lại các điều kiện, yêu cầu của việc thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để chủ động chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan để phối hợp với Sở NN&PTNT triển khai thực hiện ngay sau khi có quyết định quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan. Tính toán, xác định mục tiêu, kế hoạch, lộ trình cụ thể; có kiểm đếm tiến độ thực hiện.

Về Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh (30/10/1963 – 30/10/2023) và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện (28/10/1948 – 28/10/2023, UBMTTQ huyện tham mưu xây dựng kế hoạch gồm các hoạt động: Phát động phong trào thi đua xây dựng “xã, thị trấn văn mình” trên toàn huyện; triển khai thực hiên 28 mô hình tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức Liên hoan tiếng hát khu dân cư; tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; tuyên dương các mô hình tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, UBMTTQ huyện tiếp thu, hoàn thiện kế hoạch. Trong đó, tập trung triển khai các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ theo đúng Chỉ thị của BTV Huyện ủy đã ban hành. Trên cơ sở định hướng của Tỉnh, triển khai các hoạt động phù hợp với thực tiễn của địa phương và phát huy hiệu quả. Tổ chức cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” gắn với các tổ chức đoàn thể, giao chỉ tiêu cụ thể và đánh giá sơ kết các phong trào thi đua; nâng chất các mô hình đã có, triển khai đăng ký mới mô hình cấp huyện; tiếp tục đẩy mạnh các mô hình dân vận khéo; tổ chức các hoạt động đảm bảo nội dung, thời gian hợp lý; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về  Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 22-KL/UBKTHU ngày 2/3/2021 của UBKT Huyện ủy; Kế hoạch triển khai hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2023; công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và một số nội dung quan trọng khác.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)