Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Ngày 30/8, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Nghị quyết, Kế hoạch, Thông báo, Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm 2022 huyện Đầm Hà đặt ra mục tiêu phấn đấu huyện đạt NTM nâng cao, để thực hiện mục tiêu này, huyện đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu và tiêu chí của chương trình. Qua rà soát, đến nay huyện đã đạt 7/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao, đạt 33/38 chỉ tiêu. Trong đó các nhóm tiêu chí đã đạt gồm: tiêu chí về Quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng chống thiên tai; điện; Y tế – Văn hóa – Giáo dục; môi trường; an ninh trật tự – Hành chính công. Huyên đang tập trung chỉ đạo các xã triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt như hạ tầng giao thông sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng xã thông minh; bổ sung, hoàn thiện các chỉ tiêu về giáo dục; các chỉ tiêu và chất lượng môi trường sống; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn…

Đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh mục tiêu xây dựng huyện đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022 là nhiệm vụ quan trọng cần sự vào cuộc hết sức quyết liệt và có sự đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí chưa hoàn thành, xác định rõ nguyên nhân để chỉ đạo thực hiện. Đối với những chỉ tiêu, tiêu chí đã có lộ trình đặt ra cần quyết liệt thực hiện, những nội dung chưa có hướng dẫn cụ thể, cần bám vào các tiêu chí trong giai đoạn trước để thực hiện. Huy động nhân lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình thuộc tiêu chí chương trình NTM; tăng cường giám sát chất lượng các công trình, phát hiện bất cập để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp; Tập trung thực hiện các tuyến đường hoàn trả sau thi công cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, liên kết trong sản xuất, thu hút lao động làm việc trong các doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quan tâm đến tiêu chí giảm nghèo; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT; xây dựng thị trấn Đầm Hà đạt đô thị văn minh; tập trung hoàn thiện hồ sơ huyện đạt NTM nâng cao. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các xã theo dõi, phát hiện các vướng mắc kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thành mục tiêu đặt ra. Tiếp tục quan tâm thực hiện các tiêu chí trong giai đoạn 2020 – 2025 phấn đấu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung: Tờ trình số 140/TTr – UBND về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án khu dân cư phía Nam trung tâm thị trấn Đầm Hà; Tờ trình của UBND huyện về việc xin chủ trương sử dụng nguồn chi thường xuyên năm 2022 để mua sắm lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh tại các xã, thị trấn; Tờ trình xin ý kiến thay đổi nội dung đối với các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Huyện Đoàn; Rà soát báo cáo và các nội dung phục vụ Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quyết định số 98 – QĐ/BNCTU, ngày 19/8/2022 và Kế hoạch 24- KH/BNCTU ngày 19/8/2022 về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo.

                                                               Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)