Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực HĐND huyện giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Ngày 14/8, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý II/2019. Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 8 tháng, HĐND huyện đã bám sát chương trình công tác, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; tập trung đôn đốc, giám sát UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, xây dựng nông thôn mới, chủ đề công tác năm; kịp thời giải quyết những công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp để đảm bảo chủ động, linh hoạt trong điều hành thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tốt chức năng giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề theo Nghị quyết đã ban hành. Các cuộc họp đình kỳ, giao ban được duy trì theo quy định. Chất lượng hoạt động của Thường trưc, các ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện được nâng cao. Nhờ đó, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt kế hoạch đã đề ra. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt 535 tỷ đồng bằng 49,6 % KH, tăng 10,5% CK. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 277 tỷ đồng, bằng 52,6% KH, tăng 13% CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt 648 tỷ đồng bằng 47% KH, tăng 7% CK. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 30.563 triệu đồng; tăng 61% so với CK. Văn hóa, xã hội có bước phát triển. Chương trình xây dựng  nông thôn mới, chương trình 135 được đẩy nhanh tiến độ. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an nình được giữ vững.

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kêt luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đề nghị, trong thời gian tới, Thường trực HĐND các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng; quan tâm giám sát các công trình dự án ngay từ cơ sở; quan tâm việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ; nâng cao chất lượng các cuộc tham vấn, khảo sát tại cơ sở; tăng cường công tác tham vấn vào các tờ trình, nghị quyết trình kỳ hợp HĐND cấp huyện, cấp tỉnh; quan tâm giám sát nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động chuẩn bị đàu năm học mới, đầu tư công, giao đất, giao rừng.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện và đoàn công tác đến thăm dự án khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao của tập đoàn Việt Úc

Các đại biểu thăm mô hình vườn mẫu của gia đình ông Vi Văn Đấu – thôn Tân Mai, xã Tân Lập

Trước đó, các đại biểu đã đến thăm Dự án khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao của tập đoàn Việt Úc tại thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập và mô hình vườn mẫu của gia đình ông Vi Văn Đấu – thôn Tân Mai, xã Tân Lập.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)