Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa IV

Ngày 6/11, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện  và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Dự kiến kỳ họp thứ 17, HDND huyện khóa IV sẽ diễn ra trong 2 ngày 17- 18/12/2020. Tại kỳ họp này HĐND huyện sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021; kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, phương hướng năm 2021 …và quyết nghị những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, phân công các cơ quan đơn vị chuẩn bị nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết có tính chất quan trọng như kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trước khi trình kỳ họp HĐND huyện theo quy định. Thường trực HĐND huyện đã có văn bản cụ thể hướng dẫn công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và chuẩn bị các nội dung trình HĐND huyện theo quy định.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kết luận cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thống nhất: cơ bản nhất trí với dự kiến về thời gian, nội dung chương trình của Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa IV. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các báo cáo đảm bảo về thời gian, chất lượng, tài liệu cần gửi trước để các đại biểu nghiên cứu; Công tác tiếp xúc cử tri sẽ được lồng ghép với tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; Các cơ quan chuyên môn sớm trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri để đảm bảo kỳ họp thành công và chất lượng.

                                       Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)