Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thẩm định Đề án Bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng TN&MT huyện

Ngày 3/6/2024, UBND huyện Đầm Hà đã tổ chức khai mạc và thẩm định Đề án Bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng TN&MT huyện. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định Đề án.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh: Việc thẩm định Đề án để bổ nhiệm kiện toàn chức danh lãnh đạo quản lý là quy trình rất quan trọng để từ đó lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức tốt để kiện toàn công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị ứng viên tham gia bảo vệ Đề án cần quyết tâm cao, nỗ lực, cố gắng hết mình để đạt điểm số cao nhất; các thành viên của Hội đồng thẩm định phát huy tinh thần, trách nhiệm tuân thủ nghiêm các quy định đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công bằng, khách quan để đánh giá lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đảm đương vị trí công tác sau khi bổ nhiệm.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, phát biểu khai mạc

Ứng viên đủ điều kiện tham gia bảo vệ Đề án Bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng TN&MT huyện là đồng chí Hoàng Thị Phương Thảo – Phó trưởng phòng TN&MT huyện với Đề án: Các giải pháp thực hiện tốt công tác tham mưu của Phòng TN&MT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đầm Hà trong thời gian tới.

Ứng viên Hoàng Thị Phương Thảo, trình bày Đề án công tác

Hội nghị thẩm định đề án công tác đối với ứng viên đủ điều kiện bảo vệ đề án bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng TN&MT huyện được UBND huyện tổ chức theo đúng quy trình, thể hiện tính công khai, dân chủ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đây là cơ sở quan trọng để UBND huyện hoàn thiện các bước bổ nhiệm tiếp theo, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.

Quốc Nghị