Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thẩm định Đề án Bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày 23/5, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức khai mạc và thẩm định Đề án Bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định Đề án.

 

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu Khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh: Trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà đã đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý, qua đó phát hiện và lựa chọn đúng người có năng lực lãnh đạo quản lý, am hiểu sâu về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, có uy tín xứng đáng với vị trí lãnh đạo quản lý được bổ nhiệm. Căn cứ các thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy về quy trình giới thiệu nhân sự từ nguồn quy hoạch tại chỗ, kết hợp bảo vệ Đề án công tác để bổ nhiệm, kiện toàn chức danh Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đồng chí đề nghị các ứng viên tham gia bảo vệ Đề án quyết tâm cao, nỗ lực, cố gắng hết mình để đạt điểm số cao nhất, các thành viên của 2 Hội đồng phát huy tinh thần, trách nhiệm tuân thủ nghiêm các quy định đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công bằng, khách quan để đánh giá lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đảm đương vị trí công tác sau khi bổ nhiệm.

Ứng viên trình bày Đề án công tác

Ứng viên tham gia bảo vệ Đề án Bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy là đồng chí Lưu Đức Hiền, chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy với Đề án: Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Huyện Đầm Hà.

Ứng viên tham gia bảo vệ đề án Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy là đồng chí Bùi Thị Hoan, chuyên viên Tuyên giáo Huyện ủy với Đề án: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết tại Đảng bộ huyện Đầm Hà.

Kết thúc trình bày Đề án, Hội đồng thẩm định sẽ lựa chọn ứng viên có đủ năng lực chuyên môn, trình độ, tâm huyết để được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                                                         Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)