Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập trung triển khai chủ trương của Tỉnh về quy hoạch vùng nuôi biển và phát triển thủy sản trên địa bàn huyện

Ngày 2/12, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp để nghe và cho ý kiến về thực trạng và Kế hoạch triển khai chủ trương của Tỉnh về quy hoạch vùng nuôi biển và phát triển thủy sản trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh về quy hoạch vùng nuôi biển và phát triển thủy sản, huyện đã phê duyệt, triển khai thực hiện 4 quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên biển gồm: Quy hoạch chi tiết khu nuôi trồng thủy sản bãi triều xã Tân Bình, diện tích 268 ha; Quy hoạch chi tiết vùng nuôi tôm thôn phuc tiên xã Tân Lập đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, diện tích 28,36 ha; Quy hoạch chi tiết vùng nuôi tôm tập trung tại thôn Tân Việt xã Tân Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, diện tích 45,4 ha; Quy hoạch chi tiết 1/1000 nuôi trồng thủy sản tập trung bãi triều và mặt nước biển tại các xã Tân Bình, Tân Lập, Đại Bình, Đầm Hà, diện tích 1.133 ha. Toàn huyện có 370 hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cho thuê đất để triển khai thực hiện nuôi trồng thủy hải sản với diện tích 1.247, 995 ha; 04 doanh nghiệp hợp tác xã được giao đất, thuê đất với diện tích 221,88 ha.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 1664/QĐ-TTg, ngày 4/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy hải sản trên biển. Trong đó, xác định mục tiêu tổng quát: Phát triển ngành nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đại, bền vững; góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan, nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học và thực hiện nghiêm các quy định hiện hành. Thông qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ cao, an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị thương mại. Định hướng phát triển nuôi các đối tượng thủy sản chủ lực, có giá trị kinh tế cao, khả năng tạo sản phẩm lớn…phù hợp với điều kiện tự nhiên và thị trường tiêu thụ. Mở rộng quy mô, diện tích, phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển tại các xã ven biển có điều kiện tự nhiên thích hợp phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đầm Hà.  Đồng thời, xác định 9 nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu kế hoạch.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, phòng Nông nghiệp & PTNT tiếp thu, bổ sung hoàn thiện báo cáo. Trong đó, bổ sung, làm rõ kết quả công tác quy hoạch, sử dụng, quản lý. Sự phù hợp của quy hoạch; đánh giá làm rõ hơn về diện tích, số hộ nuôi trồng thủy hải sản; vai trò của ngành thủy sản đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện; đánh giá kết quả thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển thủy sản; làm rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nhận định về tiềm năng, lợi thế, giải pháp; đè xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với vùng biển, bãi triều. Phòng Kinh tế hạ tầng rà soát, hoàn thiện các Quy hoạch.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)