Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập trung đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022

Ngày 22/4, UBND huyện đã tổ chức họp giao đánh giá kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Tới dự có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trong quý I, huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đầm Hà năm 2022, đạt kết quả tích cực. Trong đó, tập trung chỉ đạo rà soát, đăng ký danh mục dự án công trình NTM năm 2022; chuẩn bị danh mục, hồ sơ dự án công trình NTM năm 2022 trình UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện; rà soát, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; chỉ đạo, đôn đốc các xã hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM nâng cao và kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, quyết toán vốn dự án công trình xây dựng nông thôn mới năm 2021; triển khai KH năm 2022; Triển khai lập Quy hoạch chung xã; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch mở rộng Thị trấn và Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch 4 Cụm công nghiệp; phê duyệt chủ trương danh mục, vốn đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới 2022; hoàn thiện tư vấn 14/15 công trình, trình thẩm định 10/15 công trình do huyện làm chủ đầu tư. Đến nay, huyện đã hoàn thành 25/38 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về Kế hoạch phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; Kế hoạch phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, các xã cụ thể hóa các chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; tập chung chỉ đạo công tác Quy hoạch; hoàn thiện và phê duyệt Quy hoạch chung xã; tiếp tục đôn đốc và xem xét, phê duyệt danh mục dự án, công trình nông thôn mới các xã; đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư năm 2022 đảm bảo hết tháng 6/2022 đạt tối thiểu 50% vốn; tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện chỉ tiêu tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; triển khai công tác kiểm tra, đánh giá thực trạng các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện; triển khai các dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, đẩy mạnh sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm OCOP; đẩy mạnh tuyên truyền các tổ chức, cá nhân phát triển sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)