Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 -2025

Ngày 20/6, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với các Đảng bộ trực thuộc về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Bám sát các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, huyện, các Đảng ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, chỉ đạo Đại hội; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc rà soát, xây dựng phương án nhân sự; xây dựng dự thảo báo cáo chính trụ, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết Đại hội và tổ chức lấy ý kiến đảng viên; rà soát, chuẩn bị nội quy Đại hội, các biên bản, hướng dẫn trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội. Công tác nhân sự được triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của cấp ủy, đảng viên và nhân dân. Đến nay, 144/144 Chi bộ đã hoàn thành đề án nhân sự. Đảng ủy các xã, thị trấn hoàn thành dự kiến nhân sự 100% Bí thư Chi bộ đồng thời là trửng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy thống nhất thời gian tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn đồng loạt vào ngày 3/7/2022; Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan, đơn vị tổ chức vào ngày 1-2/7/2022. Các Đảng bộ cơ sở tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các nội dung phục vụ Đại hội; nghiên cứu, bám sát sác văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện để triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định; đảm bảo thời gian, tiến độ, nội dung, chất lượng. Đối với văn kiện Đại hội bám sát Nghị quyết của Chi bộ, đánh giá, kiểm điểm rõ các nội dung; báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, Bí thư Chi bộ ngắn gọn, rõ nhiệm vụ. Dự thảo Nghị quyết chỉ rõ mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Đồng thời quan tâm nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện về sơ sở vật chất, trang trí khánh tiết theo hướng dẫn; tập trung đẩy mạnh tuyên tuyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)