Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các cơ sở, doanh nghiệp có hoạt động du lịch nâng cao nhận thức pháp luật

Vừa qua, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các cơ sở, doanh nghiệp có hoạt động du lịch nâng cao nhận thức pháp luật.

Tham gia lớp tập huấn có 100 học viên là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; công chức Văn hóa xã hội, phụ trách Văn hóa, Thông tin các xã, thị trấn; lãnh đạo Ban Quản lý chợ Đầm Hà, đại diện các hộ kinh doanh trong Chợ Đầm Hà, lãnh đạo và nhân viên tổ chức doanh nghiệp có hoạt động liên quan lĩnh vực dịch vụ du lịch; chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, nhà nghỉ có phòng cho khách thuê; chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện. Các học viên đẫ được phổ biến, tuyên truyền về Luật Du lịch; các Nghị định của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;  Thông tư về chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép, Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ dạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, Thông về việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử theo quy định.

Tại lớp tập huấn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các cơ sở, doanh nghiệp có hoạt động du lịch đã ký cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thông qua lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, triển khai nội dung của Luật Du lịch, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch; hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh lưu trú du lịch, các dịch vụ có liên quan; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú triển khai việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Trang bị kiến thức cho cán bộ làm công tác du lịch tại các cơ sở, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn huyện góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân lực du lịch.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)