Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2024

Ngày 12/4, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy năm 2024.

Tham gia lớp tập huấn có 41 học viên là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác văn phòng của các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện, các Chi, Đảng bộ cơ sở thuộc huyện. Các học viên đã được quán triệt, truyền đạt  một số nội dung về tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng khi ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Văn phòng;  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; các quy định, văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quy định xử lý vi phạm liên quan đến bí mật nhà nước, các Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng về công tác Văn phòng.

Lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách Văn phòng cấp ủy; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của cấp ủy; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 đã đề ra.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)