Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp

Sáng 15/1, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến 6 nội dung quan trọng của Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là: Tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; Tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; Phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu; Tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới; Một số nội dung cần tập trung thực hiện sau đại hội.

Đồng chí Vũ Thị Vui – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy quán triệt các nội dung cơ bản của Hướng dẫn 07

Ngoài ra, các đại biểu cũng được quán triệt, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra huyện Đầm Hà năm 2020.  Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của huyện năm 2020 gồm 14 cuộc.

Qua đợt tập huấn, các đại biểu sẽ nắm vững, cụ thể nội dung của Hướng dẫn số 07 để tham mưu cho cấp ủy các cấp làm tốt công tác nhân sự cho đại hội,  lựa chọn được những người có đủ trình độ, năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết với công việc; tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc; Phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, thận trọng các nguồn thông tin, các đơn thư tố cáo về tổ chức đảng, đảng viên; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình tiến hành công tác xem xét thi hành kỷ luật tố chức đảng của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy nhằm phát huy ưu điểm, phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn thiếu sót, vi phạm của tố chức đảng, đảng viên, góp phần bố sung, sửa đổi các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

                                                                   Tiến Cường – TTTT&VH