Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Ngày 26/7, Ban Dân vận Huyện ủy Đầm Hà tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2021 cho 120 đồng chí là đội ngũ cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn huyện. Dự buổi khai mạc có đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện nhấn mạnh: Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”, công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Đầm Hà luôn được cấp ủy huyện quan tâm lãnh đạo, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện công tác dân vận; nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới được nâng lên. Các cấp ủy từ huyện tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, những vấn đề phát sinh trong nhân dân để chỉ đạo xử lý kịp thời hiệu quả. Công tác dân vận chính quyền được tăng cường và đổi mới trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức đạo đức công vụ. Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, thi đua “Dân vận khéo”… ngày càng có sức lan toả, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.  Đồng chí đề nghị các học viên tham dự buổi tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe giảng, ghi chép đầy đủ các nội dung cơ bản; đồng thời thảo luận, trao đổi trực tiếp và làm rõ các khó khăn, vướng mắc để áp dụng vào thực tiễn các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Dân vận ở các cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung chuyên đề của lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt những chuyên đề liên quan đến công tác dân vận chính quyền như: Công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình về thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình, giai đoạn 2021 – 2025.

Thông qua buổi tập huấn nhằm tiếp tục trang bị những kiến thức cơ bản về công tác dân vận và việc thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Khối Dân vận cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)