Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Người khuyết tật

Ngày 17/5/2024, Phòng Lao động TB&XH huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác người khuyết tật năm 2024.

Tại hội nghị tập huấn, các đồng chí Chủ tịch, thành viên  Hội đồng xác định mức độ khuyết tật các xã, thị trấn; Trưởng, phó thôn, bản, phố; Cộng tác viên công tác xã hội các thôn, bản, phố được thông tin về các chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật, về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật. Phương pháp xác định dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật; hồ sơ, thủ tục và trình tự xác định mức độ khuyết tật; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật; kinh phí thực hiện xác định mức độ khuyết tật.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật; cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản về chính sách đối với người khuyết tật, kỹ năng chăm sóc người khuyết tật… cho cán bộ, tạo chuyển biến về nhận thức và nâng cao tính trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Tuyên truyền chính sách pháp luật đối với người khuyết tật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật; về vấn đề khuyết tật và người khuyết tật, phòng chống phân biệt đối xử đối với người khuyết tật.

Quốc Nghị