Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

Ngày 8/11, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp công tác Mặt trận năm 2019 cho đội ngũ Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố, các phó chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019- 2024, chương trình nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024; phổ biến Nghị định số 159 của chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra nhân dân về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; một số nội dung của Nghị định 84 về giám sát đầu tư của cộng dồng; thông tri số 25 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, thị trấn; Một số nội dung pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn; Công tác vận động quần chúng thông qua các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam; Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và giải đáp những vướng mắc từ cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQ cơ sở triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” và các chương trình phối hợp hành động với các ngành, tổ chức thành viên.

Minh Hải (Trung tâm TT&VH)