Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tăng cường các giải pháp điều hành ngân sách

Ngày 16/3, Ban chỉ đạo tăng cường điều hành ngân sách huyện đã họp triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trong quý I, công tác điều hành thu, chi ngân sách đã được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tích cực. Tổng thu Ngân sách nhà nước uớc đạt  150.058 triệu đồng, bằng 25% dự toán tỉnh, 23% dự toán huyện giao, bằng 67,8% CK. Thu trên địa bàn ước đạt 21.323 triệu đồng, trong đó huyện thu 19.121 triệu đồng, đạt 11% dự toán tỉnh giao, đạt 9% dự toán huyện giao, bằng 50% so với cùng kỳ. Có 02 khoản thu đạt tiến độ và tăng so với cùng kỳ; 01/10 khoản thu đạt tiến độ nhưng thấp hơn so với cùng kỳ; 04/10 khoản thu chưa đạt tiến độ nhưng tăng so với cùng kỳ; 03/10 khoản thu không đạt tiến độ thu và thấp hơn cùng kỳ. Tổng chi ngân sách: Ước thực hiện đạt 101.052 triệu đồng, đạt 17% dự toán tỉnh giao, đạt 16% dự toán huyện giao, bằng 39% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển: Ước đạt 29.154 triệu đồng, đạt 21% dự toán tỉnh giao, 16% dự toán huyện giao. Chi thường xuyên: Ước đạt 71.898 triệu đồng, đạt 20% dự toán tỉnh, huyện giao.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích kết quả, tồn tại, hạn chế và các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách quý II/2022.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: các xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn, các ngành chức năng cần tiếp tục tăng cường phối hợp; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt chỉ đạo của tỉnh về hoàn thành đăng ký hóa đơn điện tử. Hội đồng tư vấn thuế xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, rà soát số lượng các hộ kinh doanh cần đánh giá doanh số, thời gian dự kiến thực hiện đánh giá doanh số. Rà soát lại các khoản thuế, phí theo quy định. Liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất xen kẹp, rà soát, đối chiếu quy hoạch, tổng hợp, báo cáo đề xuất chủ trương để thực hiện; rà soát các đối tượng đang thuê đất; hoàn thành việc rà soát quỹ đất nông nghiệp trồng cây hàng năm; rà soát những khu vực có thể cho thuê đất để lập kế hoạch, quy hoạch; tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm; đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)