Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tân Bình hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, diện mạo nông thôn xã Tân Bình huyện Đầm Hà đã có nhiều thay đổi, khởi sắc. Chương trình đã tạo ra bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2018 Tân Bình trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, phát huy những thành quả đạt được, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tân Bình đã chung sức, đồng lòng thực hiện thành công mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục và lâu dài, để chương trình đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn và bền vững hơn. Sau khi về đích nông thôn mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tân Bình bắt tay ngay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề; tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về 8 tiêu chí, 27 chỉ tiêu của chương trình. Để hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình đã đề ra, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, vận động nhân dân tổ chức thực hiện các tiêu chí, không thụ động, trông chờ ỷ lại vào vốn của Trung ương và của tỉnh, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương nhất là nguồn lực trong nhân dân để đầu tư phát triển sản xuất, giảm nghèo. Với phương trâm lấy dân làm gốc xã thường xuyên tổ chức các cuộc họp lắng nghe ý kiến nguyện vọng của người dân, công khai các khoản kinh phí của nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, thường xuyên sâu sát cơ sở, trực tiếp xuống các thôn, hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các nội dung, phần việc, nắm bắt tình hình và cùng nhân dân giải quyết khó khăn vướng mắc, từ đó tạo được niềm tin trong nhân dân, người dân phấn khởi tích cực tham gia bàn bạc, hiến kế, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong 2 năm 2018 – 2019, tổng kinh phí thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao là trên 42 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh là 1.548 tỷ đồng, chiếm 3,6 %; ngân sách huyện là trên 1.765 triệu đồng, chiếm 4,1%; ngân sách xã 225 triệu đồng chiếm 0,5%; Nhân dân đóng góp trên 38 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng và đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Đến tháng 10/2020 xã đã đạt được 8/8 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nuôi tôm trong nhà bạt của nông dân xã Tân Bình

Về phát triển sản xuất, xã Tân Bình đã thực hiện tốt quy hoạch phát triển hàng hóa chủ lực hình thành vùng nuôi tôm thương phẩm, vùng trồng cây có múi và vùng chăn nuôi tập trung. Xác định xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung ứng dụng công nghệ cao, thực hiện liên kết trong sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao. Toàn xã có 44 ha chè, 20 ha cam chất lượng cao được áp dụng theo mô hình sản xuất hữu cơ sạch. Xã có 25 trang trại và 16 gia trại, 6 HTX thương mại, dịch vụ, phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Phát huy thế mạnh của xã ven biển, xã Tân Bình đã khuyến khích nhân dân đẩy mạnh nuôi trồng thủy hải sản, trong đó có 12 ha nuôi tôm thẻ chân trắng cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt sản phẩm OCOP ngon nổi tiếng trứng vịt biển Tân Bình đạt tiêu chuẩn 4 sao. Đến nay kinh tế trên địa bàn của xã tăng trưởng khá, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, năm 2018 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 43,1 triệu đồng/ người/năm, đến cuối năm 2020 thu nhập bình quần đầu người đạt 52,9 triệu đồng/người/năm, cao hơn 1,2 lần so với thời điểm xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.  Hiện nay trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,07%.

Hạ tầng về giao thông, thủy lợi, trường học, các trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và tăng mức thụ hưởng trực tiếp cho người dân. Xã có 6km đường quốc lộ được chiếu sáng bằng đèn cao áp; 10,2 km đường trục thôn được lắp điện chiếu sáng; 7.114,3km đường trục thôn được bê tông hóa; 12,771,96 km đường ngõ xóm được cứng hóa và không lầy lội vào mùa mưa; 100% kênh mương cấp I, II được cứng hóa; 1.582km mương cấp III được cứng hóa đảm bảo tưới tiêu toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp; xã có 7/9 thôn có cổng chào được xây dựng kiên cố; 100% thôn và khu thể thao được xanh hóa; 9/9 thôn được gắn biển số nhà, biển ngõ và biển chỉ dẫn giao thông.

Lĩnh vực giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng. Xã đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống thông tin, tuyên truyền đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân, xã có hệ thống truyền thanh và loa đến tận các thôn. 9/9 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và có bước phát triển góp phần bảo tồn và duy trì giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, xây dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh.

Thực hiện tiêu chí số 5 về môi trường xã đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, trồng cây xanh, duy trì phong trào ngày thứ 7, chủ nhật xanh,  xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, các tuyến đường mẫu. Người dân đã tích cực tham gia trồng hoa, cây xanh, thực hiện thu gom rác thải và phân loại ngay tại gia đình, 9/9 thôn thành lập tổ thu gom rác thải, các cánh đồng canh tác đều bố trí bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Môi trường nông thôn luôn được giữ gìn xanh, sạch đẹp, đời sống của người dân nông thôn được cải thiện, tạo nên một miền quê đáng sống, người dân đã tự mình ý thức hơn trong giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống mới, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

Nhân dân thôn Đông Sơn dọn vệ sinh môi trường

Hệ thống chính trị của xã đạt trong sạch vững mạnh, Tân Bình đã tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ đảng viên. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, lựa chọn bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Xã thực hiện tốt việc niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời 100% thủ tục hành chính; rà soát, kiến nghị để đơn giản hóa thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn. Thường xuyên phát huy trí tuệ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, chăm lo củng cố tổ chức, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Nêu cao tinh thần đoàn kết và làm chủ của tập thể, của nhân dân. Trước những vấn đề mới hay khó khăn, phức tạp, người dân luôn được bàn bạc, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, do vậy mà đã tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Những vấn đề mà người dân quan tâm như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, GPMB đã được giải quyết thấu đáo tạo được niềm tin trong nhân dân. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức quần chúng ngày càng được phát huy; hoạt động của các thôn bản ngày càng rõ nét, 100% các thôn bản đều xây dựng và thực hiện có hiệu quả các hương ước, quy ước của cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

An ninh trật tự trên địa bàn xã giữ vững, xã duy trì và phát huy hiệu quả 9 tổ an ninh tự quản tại các thôn, 100% thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT. Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện lực lượng, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chất lượng. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tham gia hội thi, hội thao, chính sách hậu phương quân đội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Trên địa bàn xã không có các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, hàng năm công an xã đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới,  người dân đã phát huy vai trò là chủ thể trong xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, hộ gia đình mẫu. Trong 2 năm 2019, 2020 nhân dân các thôn đã tổ chức trồng cây bóng mát tại trục đường thôn, liên thôn với tổng số 1.350 cây, tổng chiều dài 5,5km. Trồng hoa, hàng rào xanh tại các hộ và đường ngõ xóm trên 1,5km, toàn xã có 298 vườn đạt tiêu chuẩn vườn mẫu, thực hiện lắp đặt 527 biển số nhà; 27 biển ngõ xóm; xây dựng 340 m tuyến đường mẫu thôn Tân Hà, xã có 9/9 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Tân Bình hôm nay đã có sự đổi thay từng ngày, mạnh mẽ vươn mình trong thời kỳ mới. Với những chủ trương quyết sách đúng đắn và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, Tân Bình đã hoàn thành 8/8 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, đây sẽ là tiền đề, là động lực để Tân Bình tiếp tục nỗ lực vươn lên, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021.

                           Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)