Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sở NN&PTNT và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Hải Hà, Đầm Hà khảo sát giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Đầm Hà gửi đến HĐND tỉnh

Ngày 9/9, Đoàn công tác của Sở NN&PTNT và Tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh tại Hải Hà, Đầm Hà đã đi khảo sát nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh Quảng Ninh liên quan đến hệ thống tưới tiêu, kênh mương trên địa bàn huyện Đầm Hà. Tham gia Đoàn khảo sát có đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Hải Hà, Đầm Hà;  đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo kiến nghị của cử tri huyện Đầm Hà gửi tới kỳ họp HĐND tỉnh thì hiện nay quá trình đô thị hóa, thi công các công trình hạ tầng và tác động của các yếu tố thiên tai, khí hậu, hệ thống kênh mương bị xuống cấp, có khu vực tính kết nối, việc dẫn dòng gặp khó khăn, nhiều khu vực thiếu nước tưới tiêu, ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất nông nghiệp, nhất là ở địa bàn khó khăn. Để giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Đầm Hà, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế hệ thống kênh, mương dẫn nước hồ chứa nước Đầm Hà Động, kiểm tra hệ thống kênh mương bị xuống cấp, khu vực thiếu nước tưới tiêu tại các xã trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đi khảo sát tại các tuyến kênh mương trên địa bàn

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 2 hồ chứa nước (hồ Đầm Hà Động và hồ chứa nước Tân Bình) do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông quản lý, công trình thủy lợi đầu mối với nhiệm vụ cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt với tổng dung tích 14,311 triệu m3 cấp nước cho 3.924 ha diện tích đất nông nghiệp và cấp nước thô cho khoảng 2.900 người. Trên địa bàn huyện có 56 đập dâng, trong đó có 1 đập dâng Bình Hồ do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông quản lý, còn lại 55 đập dâng do UBND huyện Đầm Hà quản lý. Về kênh mương, huyện có 462,8 km kênh mương các loại, đã kiên cố hóa 325,2 km chiếm tỉ lệ 70,3%. Các công trình thủy lợi đã trên địa bàn huyện hàng năm đều thực hiện bảo trì theo quy định. Tổng diện tích đất nông nghiệp trồng cây hàng năm của huyện 3.342,89 ha. Tổng diện tích gieo trồng năm 2023 của huyện là 6.964 ha, diện tích được tưới nước là 6.119 ha/6.964, đạt 87,87%.

Khảo sát tại một số khu vực thiếu nước

Trong giai đoạn 2021 đến nay, trên địa bàn huyện đã thực hiện đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa 78 dự án công trình kênh mương với tổng kinh phí triển khai thực hiện 18.134.720.000 đồng. Hệ thống thủy lợi sau khi được đầu tư nâng cấp, sửa chữa đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, chủ động được trong công tác vận hành điều tiết nước phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; giải quyết kiến nghị của thôn, xã và người dân nhất là đối với các xã, vùng xa nguồn nước.

 Tuy nhiên kinh phí đầu tư cho việc sử chữa, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi hạn chế. Hai xã Quảng Lâm, Quảng An không được thụ hưởng việc cấp nước từ công trình hồ Đầm Hà Động. Hệ thống kênh mương (Cấp I, II ) được đầu tư gần 20 năm; hệ thống kênh mương cấp nước phục vụ sản xuất lấy từ Đập Đầm Hà Động phần lớn đã được xây dựng đã lâu, nhiều đoạn đã bị xuống cấp, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước phục vụ sản xuất của Nhân dân.

Một số khu vực thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân

Sau khi kiểm tra thực tế Đoàn đã ghi nhận toàn bộ hiện trạng và tiếp thu ý kiến kiến nghị của địa phương, trên cơ sở đó Sở NN&PTNT sẽ có báo cáo đề xuất với UBND tỉnh nhằm giải quyết kiến nghị của của tri huyện Đầm Hà góp phần đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp của Nhân dân.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Hải Hà, Đầm Hà, đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Hải Hà, Đầm Hà đã cảm ơn sự quan tâm của HĐND, UBND tỉnh, Đoàn công tác Sở NN&PTNT tỉnh trong việc giải quyết các ý kiến của cử tri Đầm Hà. Đồng chí cũng đề xuất với Đoàn công tác của tỉnh về việc xây dựng Đề án tổng thể kiên cố hóa hệ thống kênh mương trên địa bàn tỉnh, đồng thời cử tri huyện Đầm Hà cũng mong muốn tỉnh Nghiên cứu vận hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, trên địa bàn tỉnh.

                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)