Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sơ kết phong trào thi đua “Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 2020-2022

Ngày 14/4/2023, UBND huyện – Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 2020-2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Đường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong giai đoạn 2020-2022, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trong các cấp Hội Nông dân huyện, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Phong trào Nông dân thi đua SXKDG trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Hàng năm các cấp Hội đã vận động hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; Giai đoạn 2020-2022 đã có 10.582 lượt hộ hội viên đăng ký thi đua hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng 3551 lượt hộ so với giai đoạn 2017-2020. Qua bình xét có 8.553 lượt hộ được công nhận đạt danh hiệu SXKDG; tỷ lệ hộ được công nhận đạt 80,82% trên tổng số hộ đăng ký. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hội viên dám nghĩ, dám làm, quyết tâm tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới góp phần đa dạng hoá sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông nghiệp nông thôn như: Mô hình dưa lưới trong nhà màng Quảng Tân; Mô hình dưa lưới trong nhà màng xã Đại Bình; Mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp nuôi Thỏ, Dê và Chim cút xã Quảng Tân; Mô Hình Thanh Long ruột đỏ kết hợp nuôi chim bồ câu Dực yên; Mô hình mở rộng trang trại sản xuất giống và mở rộng liên kết nuôi Gà bản thương phẩm Đầm Hà; nuôi tôm thẻ chân trắng tại các xã Đầm Hà, Tân Bình, Tân Lập; nuôi cá lồng bè, nuôi các loài nhuyễn thể xã Tân Lập, xã Đầm Hà, xã Tân Bình…, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Hàng năm, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, hộ SXKD giỏi giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo. Trong 3 năm, Hội Nông dân các cấp đã giúp có địa chỉ 140 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có 130 hộ hội viên được thoát nghèo, và thoát cận nghèo đến nay đã có nhiều hộ trở thành hộ khá và vươn lên làm giàu. Đến nay, các nguồn vốn, quỹ do Hội quản lý và tín chấp cho hội viên nông dân với tổng dư nợ gần 150 tỷ đồng. Nguồn vốn qua tổ chức Hội quản lý và tín chấp được nông dân sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn, góp phần hiệu quả thúc đẩy nông dân phát triển sản xuất.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Hội Nông dân huyện cũng như những kết quả mà các hội viên Hội Nông dân trong huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội nông dân trong huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng , chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Chủ động nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; xây dựng chương trình, KH với những nội dung, giải pháp cụ thể để đưa chính sách của Đảng, nhà nước, của huyện vào cuộc sống. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Nông dân SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, gắn với các mô hình kinh tế tập thể, các hình thức liên kết, hợp tác sản xuất để phát triển nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn văn minh; phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của các sản phẩm OCOP theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao, ATTP. Kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng các mô hình chi hội, HTX, THT, trang trại, hộ SXKDG điển hình để tạo sự lan tỏa sâu rộng đến hội viên nông dân toàn huyện. Các hộ nông dân SXKDG tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua lao động áp dụng mạnh mẽ tiến bộ KHKT vào sản xuất, quan tâm giúp đỡ các hộ khó khăn bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận Hộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện trao Giấy chứng nhận Hộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.

Khen thưởng 44 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022.

Tại hội nghị, 18 hộ nông dân huyện được công nhận danh hiệu Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 890 hộ được công nhận danh hiệu Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2020-2022. UBND huyện khen thưởng cho 44 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn giai đoạn 2020-2022.

Quốc Nghị