Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sơ kết công tác Quân sự – Quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 10/6, Đảng ủy quân sự huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Quân sự – Quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo đơn vị, LLVT huyện triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng địa phương theo kế hoạch đề ra: Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, công tác phòng chống dịch Covid 19; phối hợp bảo đảm tốt tình hình ANTT, TTATXH. Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân và Lễ ra quân huấn luyện năm 2020 đủ chỉ tiêu, chất lượng, đúng hướng dẫn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp các ngày lễ tết với tổng số tiền trên 59 triệu đồng,  đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp  cho 219 đối tượng. Tham gia các hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích cao. Tích cực làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai phong trào thi đua quyết thắng gắn với chủ đề công tác năm 2020 của huyện, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Bảo đảm kịp thời hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; công tác kỹ thuật có nhiều cố gắng trong quản lý, bảo quản sử dụng đi vào nề nếp.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Đồng thời, đề ra những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy quân sự huyện tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, công tác PCTT-TKCN, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững ANCT-TTATXH. Hoàn thành chương trình huấn luyện theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và kết quả, phối hợp giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập PCTT- TKCN năm 2020. Đẩy mạnh thưc hiện chính sách hậu phương quân đội, tham gia các hoạt động chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh; bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật; quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên gắn với nhiệm vụ của đơn vị, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

                                     CTV.Minh Hải