Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sơ kết 3 năm chương trình Nông thôn mới gắn với phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”

Chiều ngày 16/11, huyện Đầm Hà đã tổ chức sơ kết 3 năm chương trình nông thôn mới giai đoạn (2016 – 2018) gắn với phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019 – 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể và các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm với những cách làm năng động, sáng tạo huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm (2016 – 2018) tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới đạt 1.416.157 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp tiền mặt trên 2,5 tỷ đồng, tổ chức chính trị hỗ trợ 2.032 triệu đồng, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn trị giá 23.802 triệu đồng. Nhân dân tham gia trên 93.306 ngày công; hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu trị giá 15.910 triệu đồng. Các xã triển khai thực hiện các tiêu chí một cách đồng bộ, đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, điện, nhà văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng khang trang; giáo dục, y tế, thông tin truyền thông được nâng cao. Sản xuất nông, lâm, thủy sản chuyển dịch theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn  như vùng trồng quế 2.600 ha, vùng nuôi trồng thủy sản trên 700 ha, vùng trồng củ cải trên 100 ha. Đã có 10 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong đó có những dự án lớn Dự án khu phức hợp sản xuất tôm của tập đoàn Việt Úc. Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm “ thu hút đông đảo các tổ chức cá nhân, hộ gia đình tham gia phát triển các sản phẩm OCOP cả về số lượng, chất lượng. Đã co 22/23 sản phẩm có nhãn mác bao bì, trong đó có 10 sản phẩn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy đăng ký nhãn hiệu. Toàn huyện đã có 23 thôn đạt thôn kiểu mẫu, 3.710 hộ mẫu, trên 500 vườn đạt vườn mẫu. Năm 2017 huyện đã có 3 xã (Dực Yên, Quảng Tân, Đầm Hà) đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2018 có 3 xã Tân Bình, Tân Lập và Đại Bình hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, môi trường nông thôn cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,76 %.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luật, rút ra được bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, đề ra các giải pháp phấn đấu đến năm 2020 có 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Vi Xuân Trọng – Phó trưởng Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vi Xuân Trọng – Phó trưởng Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của huyện Đầm Hà. Đồng chí đề nghị thời gian tới huyện Đầm Hà cần xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân vì vậy cần đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất, quan tâm rà soát các tiêu chí cấp huyện, xây dựng kế hoạch có lộ trình cụ thể thực hiện các tiêu chí, tránh dàn chải; Tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân thay đổi tập quán lạc hậu, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phù hợp với địa phương, đơn vị hướng đến người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và thành tích đạt được của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các xã và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị cần khắc phục một số hạn chế liên quan đến công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị; công tác giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm, thu nhập bình quân đầu người thấp, ứng dụng KHCN, chương trình OCOP sản lượng còn thấp, công tác giới thiệu quảng bá sản phẩm chưa được quan tâm nhiều, vẫn còn tồn tại tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân. Về nhiệm vụ trong thời gian tới,  đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các xã rà soát từng nhiệm vụ, nội dung, công việc, có giải pháp, kế hoạch, lộ trình thực hiện từng nhiệm vụ, tiêu chí; Các phòng ban cần tích cực vào cuộc, rà soát lại quy hoạch, tập trung kêu gọi, tạo điều kiện, thu hút các nhà đầu tư tham gia sản xuất, chế biến, bảo quản, quảng bá, tiêu thụ tạo thành chuỗi sản phẩm trong chương trình OCOP. Đối với công tác bảo vệ môi trường, thay đổi môi trường sống, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị phối hợp các xã, thôn làm điểm, làm mẫu tuyên truyền vận động theo hình thức “mưa dầm thấm lâu “tạo cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Chuẩn bị tốt về tổ chức, bộ máy, con người, bổ sung bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, tiếp tục thực hiện thi tuyển, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tiếp tục xây dựng văn hóa con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình” gắn với quảng bá logo và bộ nhận diện thương hiệu huyện Đầm Hà. Rà soát đánh giá các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Huyện Đầm Hà khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này huyện Đầm Hà đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn ( 2016 – 2018)

                 Mai Thắm  – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)