Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy

Ngày 13/5, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phân tích các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI), Chỉ số xây dựng Chính quyền điện tử (ICT), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), mức độ Chuyển đổi số của các xã, thị trấn (DTI) trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng,Văn phòng Huyện ủy, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các Ban chuyên trách HĐND huyện; thành viên BCĐ Chuyển đổi số, BCĐ Cải cách hành chính; lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện Đầm Hà đã khẩn trương quán triệt, ban hành chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, rõ trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Kinh tế số, xã hội số từng bước hình thành và phát triển; đã có nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, dựa trên nền tảng công nghệ số và sử dụng Internet. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần và được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia. 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã triển khai áp dụng ký số trong việc phát hành văn bản theo đúng quy định. 9/9 xã, thị trấn đã lắp đặt camera giao thông và hệ thống mạng Wifi kết nối Internet tại các nhà văn hóa thôn. Duy trì và phát huy hiệu quả 70 Tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn, bản, khu phố. Huyện đã chỉ đạo đưa vào triển khai biên lai điện tử, hóa đơn điện tử, dịch vụ thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết TTHC đối với Trung tâm Hành chính công, Chi cục Thuế khu vực Đầm Hà – Hải Hà, Viễn thông Đầm Hà và UBND các xã, thị trấn. 100% các doanh nghiệp có kết nối Internet. Một số doanh nghiệp đã có website riêng phục vụ cho hoạt động kinh doanh và tham gia thương mại điện tử, giao dịch mua bán hàng qua mạng. 100% các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử; các trường học, bệnh viện, Trung tâm HCC, UBND các xã, thị trấn và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Toàn huyện có có 20/20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên đưa lên sản thương mại điện tử. 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử được đưa vào sử dụng trong khám chữa bệnh. 100% công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn huyện đã được cấp CCCD gắn chíp điện tử; đã kích hoạt định danh điện tử mức 1 và 2 cho trên 17.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích, làm rõ kết quả, những tồn tại, hạn chế sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, ICT, DDCI, DTI năm 2023 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Trong thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhiều nội dung còn đạt thấp so với mục tiêu và yêu cầu đặt ra. Đồng chí chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu còn hạn chế; việc theo dõi, kiểm đếm, đánh giá để có giải pháp khắc phục những hạn chế chưa thường xuyên, kịp thời; vai trò của các cơ quan chủ trì chưa rõ nét; công tác phối hợp thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả; chậm đổi mới trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, Văn phòng Huyện ủy tham mưu văn bản chỉ đạo của cấp ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nâng cao các chỉ số số PAR INDEX, SIPAS, ICT, DDCI, DTI trên địa bàn huyện. UBND huyện ban hành kết luận chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, rõ việc, rõ nội dung, rõ mục tiêu; đảm bảo tăng điểm số, tăng thứ hạng, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, khắc phục triệt để những nguyên nhân chủ quan, hạn chế tác động của nguyên nhân khách quan. Kịp thời rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính không đúng quy định và không phù hợp. Các đơn vị được giao chủ trì rà soát lại chỉ đạo của cấp ủy, UBND huyện để tham mưu, tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu qủa. Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nâng cao điểm số, thứ hạng các chỉ số số PAR INDEX, SIPAS, ICT, DDCI, DTI. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Rà soát lại các quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt việc công khai, lấy ý kiến nhân dân, tiếp thu, xử lí kiến nghị, phản ánh của nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công vụ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Kịp thời kiến nghị những vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện. Tăng cường kỉ luật, kỉ cương, nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Bộ Chỉ số cải cách hành chính đạt được hiệu quả cao nhất, tạo sự hài lòng cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước công khai, minh bạch, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

Nhân dịp này, UBND huyện Đầm Hà đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)