Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Rút kinh nhiệm về việc tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa IV và kỳ họp HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 7/1, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức rút kinh nhiệm về việc tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa IV và kỳ họp HĐND các xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Đầm Hà diễn ra trong 2 ngày 17-18/12/2019, tại kỳ họp HDND huyện đã nghiên cứu, thảo luận 31 báo cáo, tờ trình, thông qua 6 Nghị quyết. Kỳ họp được chuẩn bị cơ bản chu đáo về nội dung và chương trình, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND huyện trong công tác chuẩn bị các nội dung của kỳ họp. Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tổ chức lồng ghép cho đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri chung tại 4 xã, thị trấn và 1 điểm tiếp xúc chuyên đề. Các ban HĐND huyện đã chủ động tiếp cận sớm các tài liệu và đôn đốc các cơ quan liên quan gửi báo cáo tài liệu để nghiên cứu, thẩm tra theo quy định. Công tác tổ chức điều hành kỳ họp đã bám sát chương trình làm việc , điều hành kỳ họp khoa học , tạo không khí dân chủ, phát huy được trí tuệ của các đại biểu góp phần vào thành công của kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đã có nhiều đổi mới trong công tác điều hành giảm bớt thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian để tập trung thảo luận. Đại biểu HĐND huyện đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, tích cực tham gia phát biểu ý kiến thảo luận đi sâu phân tích đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, chất lượng thảo luận được nâng lên rõ rệt. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề mà cử tri quan tâm, các vấn đề mà đại biểu chất vấn đã được lãnh đạo UBND huyện trả lời, làm rõ. Công tác tuyên truyền kết quả kỳ họp được thực hiện kịp thời, nhằm đưa các Nghị quyết của kỳ họp đi vào cuộc sống.

Đối với kỳ họp HĐND các xã, thị trấn đã có bước chuyển biến tích cực trong công tác chuẩn bị đảm bảo đúng luật định. Chương trình làm việc của kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, hầu hết các đơn vị đều tổ chức thảo luận theo nhóm tổ trước nên trong thời gian họp chỉ bố trí cho đại biểu phát biểu tại hội trường. Công tác tuyên truyền Nghị quyết của kỳ họp được triển khai sâu rộng trong nhân dân.

Về những hạn chế cần rút kinh nghiệm: việc chuẩn bị một số tài liệu còn chậm, một số tổ đại biểu HĐND huyện chưa chủ động tổ chức khảo sát, giám sát và chưa thực hiện tốt chế động thông tin báo cáo giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri gửi về theo yêu cầu của Thường trực HĐND huyện….

Kỳ họp HĐND, các xã, thị trấn, ở một số đơn vị việc thảo luận tuy có sôi nổi song chất lượng còn ở mức độ, chủ yếu nêu các kiến nghị của cử tri, chưa quan tâm nhiều đến việc tham gia các giải pháp phát triển kinh tế. Chất lượng một số báo cáo thẩm tra của các Ban ở một số đơn vị chất lượng chưa cao, còn chung chung.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kết luận hội nghị

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện và HĐND các xã thị trân nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế chế cần khắc phục và đề nghị các cơ quan, đơn vị, Thường trực HĐND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo, tuyên truyền, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND 3 cấp; Nâng cao chất lượng ý kiến phát biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn sát đúng với thực tế, đi vào các vấn đề cụ thể, chi tiết liên quan đến các vấn đề của đời sống xã hội, tạo sức thuyết phục với cử tri; Quan tâm nâng cao chất lượng ý kiến của cử tri trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, góp phần nâng tầm các kỳ họp HĐND góp tiếng nói chung vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)

Trả lời