Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Rà soát, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022

Ngày 11/5, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức họp rà soát, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022. Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo kết quả rà soát, cung cấp bản đồ, hồ sơ, các thông tin liên quan đến giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng trong ranh giới dự kiến thành lập Khu bảo tồn trên địa bàn huyện (gồm cả phần các hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang sử dụng ổn định từ trước năm 1993 đến nay):  Khu vực dự kiến thành lập Khu Bảo tồn Loài-Sinh cảnh Quảng Nam Châu (Khu Bảo tồn) nằm trên địa bàn 02 xã Quảng An và Quảng Lâm phần lớn diện tích có địa hình phức tạp, cao, xa và có độ dốc lớn nên ít có điều kiện thuận lợi để hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp. Khu vực dự kiến thành lập Khu Bảo tồn hiện do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Đầm Hà (Ban QLRPH) và UBND 02 xã quản lý, nằm cách xa khu dân cư; cộng đồng dân cư ở khu vực thưa thớt và đã được giao đất để hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp. Điều kiện tự nhiên, dân sinh kinh tế-xã hội, hệ sinh thái rừng, tính dạng sinh học,…phù hợp cho việc thành lập Khu Bảo tồn. Toàn bộ khu vực dự kiến thành lập Khu Bảo tồn phần lớn là rừng phòng hộ và hiện trạng chủ yếu là rừng tự nhiên và đất quy hoạch cho mục đích phát triển rừng.

Đồng chí Trần VIệt Dũng- Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo việc trồng rừng thay thế những diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phục vụ các dự án phát triển kinh tế – xã hội đúng quy định, vừa duy trì độ che phủ rừng bảo vệ môi trường, sinh thái, phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, lưu ý đối tượng, diện tích đất lâm nghiệp để đăng ký trồng rừng thay thế phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định đề ra. Tiếp tục rà soát diện tích đất đảm bảo tiêu chí đưa vào trồng rừng, xác định được vị trí trồng rừng cụ thể phù hợp với quy hoạch; xây dựng, hoàn thiện Dự án trồng rừng, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng, chăm sóc trong năm 2022, làm cơ sở tổ chức thực hiện kịp tiến độ trồng rừng.

                                                                           Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)

Trả lời