Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ gồm 27 thành viên

Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Tại trang thông tin: https://www.vietnamplus.vn/quyet-dinh-co-cau-so-luong-thanh-vien-chinh-phu-gom-27-thanh-vien/729722.vnp

Theo TTXVN/Vietnam+