Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quảng Lâm bàn giao trâu sinh sản theo chương trình 135

Ngày 19/9/2019, UBND xã Quảng Lâm đã tổ chức bàn giao trâu giống sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã.

Trong đợt này, xã Quảng Lâm đã bàn giao 37 con trâu giống sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tại 6 thôn, bản trên địa bàn xã. Mỗi hộ được nhận 1 con trâu giống sinh sản trị giá 15 triệu đồng. Tổng số tiền mua trâu giống là hơn 500 triệu đồng, đây là nguồn kinh phí từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi trâu giống sinh sản thuộc chương trình 135 của xã Quảng Lâm. Bên cạnh việc được hỗ trợ trâu giống các hộ còn được Phòng NN&PTNN, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật NN huyện  hướng dẫn kỹ thuật, cách chăm sóc và chăn nuôi trâu giống sinh sản để đảm bảo cho trâu giống sinh trưởng, phát triển tốt.

Các hộ dân vui mừng khi nhận trâu giống sinh sản

Đây là dự án hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn xã nhằm giúp cho các hộ có thêm điều kiện để sản xuất, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững, giúp các bản thoát khỏi diện 135 và góp phần để xã Quảng Lâm hoàn thành chương trình 135 và chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà