Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quảng An tập trung phát triển dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; năm 2020, xã Quảng An đã nổ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Năm 2020, mặc dù còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng Đảng ủy, chính quyền xã Quảng An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị các ngành sản xuất chính đạt 139 tỷ đồng. Trong đó, giá trị ngành trồng trọt bằng 104,4%CK, ngành chăn nuôi đạt 104,2%KH, ngành lâm nghiệp đạt 120,8%KH; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 101,7%KH, tổng thu ngân sách đạt trên 10 tỷ đồng đạt 140,8%KH. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng vật nuôi. Nhìn chung diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch. Xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các mô hình kinh tế phát huy hiệu quả

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường: Đảng bộ xã đã chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn 11/11 thôn đồng loạt vào ngày 05/01/2020 và từ ngày 08 đến ngày 12/01/2020; Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2022; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Quảng An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy xã quan tâm, chương trình kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực phát triển kinh tế, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt 37,4 triệu đồng. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước  trong các lĩnh vực trên địa bàn xã được tăng cường, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Xã tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí trong công tác xây dựng thôn nông thôn mới.

Chất lượng giáo dục các cấp học ở xã ngày càng được nâng cao

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo và tham gia của các cơ quan, đơn vị tại buổi làm việc của BTV Huyện ủy với Đảng ủy xã. Đảng ủy xã Quảng An tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đảm bảo thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung nâng cao kỹ năng, năng lực làm việc, ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng; tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp triển khai thực hiện trồng cây dược liệu, trồng cây ăn quả tập trung, trồng rừng cây gỗ lớn. Phát triển sản xuất vùng trống quế, nhân rộng mô hình chăn nuôi gà bản. Phát triển dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm, xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ người dân và du khách; nghiên cứu xây dựng loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm khám phá đỉnh Say Voòng Mố Lẻng gắn với khu du lịch thác Bạch Vân, thôn Mào Sám Cáu và triển khai Đề án Làng Dân tộc thiểu số. Duy trì, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Tiếp tục nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí để tiến tới xây dựng nông tôn mới nâng cao. Tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể (Hát chèo văn của dân tộc Kinh. Soóng cọ của người Sán Chỉ, Ngày hội Kiêng gió, lễ cầu mùa của người Dao, Lễ Đại phan của người dân tộc Sán Dìu, khôi phục và phát triển đan nón lá Đại hiệp…), gắn với phát triển du lịch. Phát triển nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa, thể thao ở các thôn. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Quan tâm công tác giảm nghèo trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Duy trì lực lượng kiểm soát, nắm tình hình, nắm địa bàn; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an chính quy; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà