Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quán triệt, triển khai các quy định, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh, Huyện

Ngày 18/8, huyệ Đầm Hà đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh và Huyện. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự tại điểm cầu trung tâm huyện có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện; đảng viên Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền, Công an, Quân sự và các chi bộ cơ sở.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh, Huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 11/7/2023 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác tư pháp trong tình hình mới; Kế hoạch số 309-KH/HU ngày 18/7/2023 của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 11/7/2023 của BTV Tỉnh ủy; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 21/7/2023 của BTV Tỉnh ủy “về Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Công văn số 1144-CV/HU ngày 4/8/2023 của Huyện ủy Đầm Hà và Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 21/7/2023 của BTV Tỉnh ủy; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị “về Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 23/6/2023 của BTV Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Kết luận số 1026-KL/TU ngày 11/7/2023 cả BCH Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường  trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Các chi, đảng bộ cần tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai nội dung các quy định, chỉ thị, kế hoạch, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, Huyện đến sâu rộng cán bộ, đảng viên; Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện cụ thể gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Các cơ quan ban Đảng phối hợp theo dõi, đôn đốc việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện. UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 11/7/2023, Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 21/7/2023 của BTV Tỉnh ủy, Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị; các xã, thị trấn, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đảy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thị trấn Đầm Hà

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)