Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quảng Ninh quyết tâm trở thành tỉnh chuyển đổi số điển hình

Ngày 7/4, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì họp, nghe đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ quý I/2023 về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh.

Tại điểm cầu huyện Đầm Hà, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, động lực tạo đột phá của sự phát triển, từ đó, cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát triển hạ tầng, dữ liệu nền tảng số đảm bảo an toàn thông tin… Quý I/2023, 33 mục tiêu, 14 nhiệm vụ về phát triển dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đều được tập trung thực hiện. Trong đó có nhiều mục tiêu đảm bảo tiến độ, góp phần quan trọng trong triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, cải thiện các hoạt động trong đời sống xã hội của nhân dân.

Hiện Quảng Ninh đang đứng thứ 11 trong toàn quốc về tổng điểm xây dựng Chính quyền số, các hệ thống thông tin của tỉnh được kết nối chặt chẽ với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, các cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ chuyển đổi số đồng bộ, thống nhất. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống cấp và quản lý mã số vùng trồng, vùng nuôi thủy sản; số hóa cơ sơ dữ liệu 3 loại rừng; truy xuất nguồn gốc các sản phẩm OCOP. Đồng thời, thí điểm triển khai mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt; nộp thuế điện tử qua hệ thống điện tử (etax)…

Tuy nhiên, công tác triển khai chuyển đổi số toàn diện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đó là, một số mô hình chưa đạt mục tiêu, không hiệu quả do người dân, doanh nghiệp ít tham gia; một số quy trình dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự dễ hiểu, gây khó khăn cho người dân khi sử dụng; liên thông dữ liệu giữa các đơn vị chưa thực sự hiệu quả, chưa tạo sự thuận tiện cho người dân…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chuyển đổi số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm, động lực tạo đột phá của tỉnh. Do vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên thực hiện rà soát, tăng cường chỉ đạo. Tuy nhiên, việc triển khai từ cấp cơ sở vẫn chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt, một số nhiệm vụ, mục tiêu chưa thực sự như mong muốn.

Bên cạnh mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Quảng Ninh sẽ quyết tâm trở thành tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tiên phong tổ chức triển khai chuyển đổi số dữ liệu đất đai… Vì thế, các sở, ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; rà soát lại tổng thể các nhiệm vụ để tập trung thực hiện; nâng cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện.

Chỉ đạo cụ thể, đồng chí Quyền Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường hoạt động tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng; triển khai tổ chức tập huấn, nâng cao trách nhiệm các sở, ngành, địa phương; thực hiện giao ban hàng tháng để rà soát công việc và có giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đề án về Chuyển đổi số toàn diện; Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để Quảng Ninh sẽ quyết tâm trở thành tỉnh chuyển đổi số điển hình. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch tỉnh tiên phong tổ chức triển khai chuyển đổi số dữ liệu đất đai. Đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ để trình HĐND tỉnh.

Theo Báo Quảng Ninh (ảnh Thu Hiền)