Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phó Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Đông Thành xã Quảng An

Chiều ngày 3/8, đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã dự sinh hoạt chi bộ thôn Đông Thành xã Quảng An.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã đánh giá quả kết quả hoạt động tháng 7, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022; thông tin đến các đảng viên các hoạt động nổi bật của tỉnh, của huyện tháng 7/2022 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Chi bộ thôn Đông Thành xã Quảng An có 8 đảng viên, chi bộ đã thường xuyên phổ biến, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, đảng viên và nhân dân thôn đã đoàn kết, hăng hái tham gia trong các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Hoạt động của Ban công tác mặt trận thôn, chi hội, đoàn thể có nhiều đổi mới, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của chi bộ thôn trong thời gian qua, đồng chí đề nghị chi bộ cần quan tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2022: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác sinh hoạt chuyên đề, rà soát tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; Triển khai có kết quả Nghị quyết 06 – NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy về phát triển bền vững kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng Nông thôn mới ; Thông tin đến nhân dân về kết quả kỳ họp kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V; Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, tiêm Vắc-xin cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và triển khai tiêm mũi 4 đối với các trường hợp có chỉ định tiêm; Vận động nhân dân sản xuất, trồng rừng cây gỗ lớn, xây dựng nông thôn mới, nuôi gà bản Đầm Hà, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; Tổ chức tốt hoạt động quản lý, giáo dục Thanh thiếu nhi học sinh về sinh hoạt hè. Thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở để kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân tới các cơ quan chức năng của các cấp. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự thôn, chuẩn bị tốt nội dung cho công tác tuyển quân năm 2022.

                                                                 Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)