Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà

Ngày 11/12, Đảng bộ huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị lần thứ 23 ( kỳ họp  mở rộng) để đánh giá tình hình công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân- Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, năm 2018, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật: Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và có chuyển biến tích cực. Huyện tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Tổ chức thành công chùm hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội của huyện đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 9,1%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 18,9%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,1%.  Chương trình OCOP, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, chương trình 135, giảm nghèo được triển khai tích cực. Trong năm, đã có 3 xã: Đại Bình, Tân Bình, Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới; 14 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,68%…

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, BCH Đảng bộ huyện xác định chủ đề công tác “Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch” với mục tiêu: Giữ vững ổn định chính trị, tập trung phát triển kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đầu tư phát triển du lịch cộng đồng; xây dựng văn hóa, con người Đầm Hà, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ lao động qua đào tạo. Tập trung công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh và nâng cao đời sống nhân dân…

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực mà huyện Đầm Hà đã đạt được trong năm qua. Đồng thời làm rõ một số vướng mắc liên quan đến việc sắp xếp đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; an toàn giao thông…Đồng chí đề nghị, thời gian tới, huyện Đầm Hà cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 18,19 Trung ương 6 (khóa XII), phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của mỗi cán bộ, đảng viên. Phát triển kinh tế- xã hội, thu hút đầu tư; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Đề án 196 của tỉnh và Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã cho ý kiến về báo cáo kết quả công tác năm 2018, kế hoạch đầu tư công năm 2019 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh trong năm 2018 BCH Đảng bộ huyện đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung thực hiện các nhiệm vụ  trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu, chất lượng công tác tham mưu chưa chủ động, thu ngân sách còn khó khăn, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư phát triển sản xuất còn chậm…Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần bám sát chủ đề công tác năm của tỉnh, huyện, phát triển du lịch, dịch vụ. Xác định 21 chỉ tiêu, 10 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả. Tiếp tục tinh giản bộ máy biên chế, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, chuẩn bị tốt các điều kiện nhất thể hóa Bí thư kiêm chủ tịch UBND tại 03 đơn vị còn lại. Thực hiện thống nhất chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác nội chính, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; Dành nguồn lực hỗ trợ các thôn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

 Minh Hải – Quốc Nghị (TT TTVH Đầm Hà)