Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 26/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 88/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Tại trang thông tin:

https://baoquangninh.com.vn/phe-chuan-ket-qua-bau-truong-doan-va-pho-truong-doan-dbqh-tinh-quang-ninh-2930413.html

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV phê chuẩn kết quả bầu ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 19/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã tổ chức họp tại Nhà Quốc hội, 8/8 ĐBQH tỉnh Quảng Ninh biểu quyết (đạt 100%) bầu ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mạnh Trường