Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phần thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường THCS năm 2019

Ngày 8/4/2019, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường THCS năm 2019 đã tổ chức phần thi trình bày đề án đối với các thí sinh đã hoàn thành phần thi viết.

Trong phần thi này, 4 thí sinh sẽ trình bày đề án của mình với nội dung tập trung vào việc đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo và trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển.

Thí sinh trình bày đề án trước Hội đồng thi tuyển

Trước đó vào ngày 18/3, Hội đồng thi tuyển huyện đã tổ chức phần thi viết với nội dung kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Hội đồng thi tuyển nghe thí sinh trình bày đề án và chấm điểm

Thông qua việc thi tuyển nhằm đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện. Lựa chọn được những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, thực sự có năng lực, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà