Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Nông dân huyện Đầm Hà tích cực thu hoạch lúa Mùa

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các hộ nông dân trên địa bàn huyện Đầm Hà đã tập trung xuống đồng nhanh chóng thu hoạch lúa vụ Mùa  theo đúng lịch thời vụ.

Vụ Mùa năm 2018, huyện Đầm Hà gieo cấy 2.195,9 ha lúa.  Cơ cấu giống lúa chủ yếu các giống lúa thuần, năng suất cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương như: Khang dân, Hương thơm, Việt Hưng, Bao thai…

Tuy nhiên, do diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh nên trong thời kỳ phát triển lúa đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại. Song với sự chủ động của các cơ quan chuyên môn, các xã và bà con nông dân nên toàn bộ diện tích lúa cơ bản phát triển tốt.

Đến nay, toàn bộ diện tích lúa của các xã trên địa bàn huyện đã chín rộ, bà con nông dân đang tích cực xuống đồng thu hoạch lúa. Theo ước tính của phòng nông nghiệp huyện năng suất ước đạt 40,75 tạ/ha, sản lượng 8.949 tấn.

Cùng với việc chỉ đạo bà con nông dân tập trung thu hoạch lúa Mùa, huyện tiếp tục triển khai công tác khuyến nông, chuẩn bị vật tư, cày ải đất,  hướng dẫn kỹ thuật, vận động nhân dân đưa các mô hình cây vụ đông vào canh tác cho hiệu quả kinh tế cao.

CTV.(Minh Hải – Quốc Nghị)