Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Tân Đông – xã Quảng Tân và thôn Đông – xã Dực Yên

Ngày 18/11, Ban MTTQ thôn Tân Đông – xã Quảng Tân và thôn Đông – xã Dực Yên đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân thôn Tân Đông đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển. Những năm qua, Ban MTTQ thôn Tân Đông đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các  cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  tích cực tham gia phát triển kinh tế, đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, số hộ khá, giàu tăng đáng kể. Đến nay, thôn Tân Đông chỉ còn 6 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 85%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác khuyến học, khuyến tài,  nhân đạo từ thiện được thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện đến dự và tặng hoa chúc mừng

Khen thưởng cho các gia đình có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục 2017 – 2019

Thời gian tới, nhân dân thôn Tân Đông tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo; phấn đấu xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng gia đình khuyến học, xã hội học tập; đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; tích cực phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển văn minh.

Thôn Đông, xã Dực Yên hiện có 257 hộ gia đình, 925 nhân khẩu gồm 4 dân tộc Kinh, Tày, Dao, Mường. Những năm qua, cán bộ và nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tham gia phong trào Đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân đạo; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cán bộ, nhân dân trong thôn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng NTM, phấn đấu tăng giá trị thu nhập bình quân từ 34 triệu đồng/người/năm lên 40 triệu đồng/người/năm vào năm 2020. Trong phát triển kinh tế xây dựng các trang trại, gia trại, đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao; công tác vệ sinh môi trường; giữ vững ANTT- TTATXH trên địa bàn.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó chủ tịch TT HĐND huyện tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Đông

Nhân dịp này, đồng chí Đặng Văn Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Đông; UBND xã Dực Yên khen thưởng cho các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền.

Thanh Nga – Minh Hải (Trung tâm TT&VH)

Trả lời