Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Mãi mãi tự hào Đảng là niềm tin!

Mùa xuân Tân sửu năm 2021 có phần đặc biệt hơn, bởi khi đón chào mùa xuân mới cũng là lúc chúng ta chào đón tuổ thứ 91 của Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khởi đầu của mùa xuân Tân sửu 2021, với nhiều hy vọng mới. Như một sự sắp đặt của lịch sử , Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ra đời vào mùa xuân và Đảng đã cho chúng ta cả mùa xuân tươi đẹp. Từ khi ra đời Đảng đã luôn quan tâm, chăm lo và mang đến cho dân tộc những khởi đầu mới, những hy vọng và hạnh phúc mới, cũng chính vì thế mà Đảng đã giành được sự tin tưởng của nhân dân với tên gọi trìu mến “ Đảng ta”.

Mùa Xuân năm nay rất đặc biệt, khi kỷ niệm Đảng ta bước sang tuổi 91 (3/2/1930-3/2/2021) và chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, một kỳ Đại hội diễn ra trong hoàn cảnh hết sức đặt biệt, kỳ Đại hội sẽ đánh dấu một chặng đường mới của Đảng và Dân tộc ta. Trong thời điểm đặc biệt và vô cùng ý nghĩa này, chúng ta hãy cùng nhìn lại nững trang sử vẻ vang của Đảng ta, để cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt nam. Mỗi trang sử của Đảng đều được in dấu bằng máu xương, bằng nỗ lực phi thường của lớp lớp các thế hệ chiến sĩ cộng sản tiên phong của Dân tộc Việt nam.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: qdnd.vn

Ngay sau khi thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc vượt qua những thử thách sinh tồn ghê gớm, ý chí và bản lĩnh Cách mạng của Đảng đã dẫn dắt dân tộc giành chiến thắng trước thực dân Pháp, đế quốc Mỹ,… Bảo vệ  vững chắc nền độc lập dân tộc,  giữ vững toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Trong những cuộc đấu tranh kiên cường đó, bản lĩnh chính trị của Đảng đã được phát huy , trở thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh và sự ủng hộ của nhân loại toàn thế giới, lập nên những chiến công lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Ngày nay, những bài học mang ý nghĩa sâu sắc về sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình đấu tranh bảo vệ tổ quốc vẫn còn nguyên giá trị, và thực tế đã trở thành động lực cổ vũ cho phong trào đấu tranh, thi đua và sự vươn lên của nhân dân các dân tộc. Kết thúc chiến tranh , với một nền kinh tế nhỏ yếu, khó khăn, phải gánh trên vai những thương tích, tàn dư  để lại của cuộc chiến tranh, trước đòi hỏi của sự phát triển, một lần nữa đặt lên vai Đảng ta một sứ mệnh của đất nước, của  dân tộc vô cùng to lớn và quan trọng. Điều đó lại thêm một lần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

Nếu những thập niên 70, 80 sứ mệnh của Đảng là vượt qua cuộc khủng hoảng về kinh tế – xã hội thì đến thập niên 90 của thế kỷ XX, đó là thử thách về giữ vững chế độ chính trị trước làn sóng thoái trào của phong trào cộng sản và sự sụp đổ của các nước XHCN ở Đông âu và liên xô ..Nhưng rồi chính hoàn cảnh khó khăn lại tạo ra cho Đảng ta ý chí và sức mạnh mới, để lập nên những thành tựu mới. Đảng đã đề xướng công cuộc Đổi mới, trở thành một cuộc “Cách mạng” vĩ đại trong thời bình. Thành quả của công cuộc Đổi mới không chỉ là đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng mà còn kiến tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo cho đất nước một diện mạo mới; không chỉ giữ vững được chế độ xã hội chủ nghĩa mà còn ngày càng hoàn thiện chế độ, nâng tầm, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghi thức chào cờ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Bước vào nhiệm kỳ Đại hội XII, cùng với những thành tựu và thắng lợi đã đạt được, Đảng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, khi tình hình quốc tế có nhiều cam go, biến động , bất ngờ…; Nền kinh tế còn nhiều thiếu sót, trong khi đó tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được giải quyết triệt để. Trách nhệm với sứ mệnh lịch sử trước đất nước và nhân dân, Đảng ta tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ và bản lĩnh Cách mạng, mạnh dạn nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém, quyết liệt đấu tranh với những mặt hạn chế và tồn tại; kiên quyết loại bỏ những căn bệnh trong Đảng, loại bỏ nạn tham nhũng, lãng phí , loại bỏ mọi Đảng viên suy thoái, vi phạm đạo đức, lối sống….với tinh thần không có vùng cấm; không có ngoại lệ; nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,  làm trong sạch đội ngũ, bộ máy, siết chặt lại sức mạnh của Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sư phát triển của đất nước được khẳng định bằng các thành tựu trên các bình diện:  Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh , đối ngoại… đặc biệt là thành tựu trong cuộc chiến với dịch Covid-19.. Tất cả những kết quả đó là biểu hiện mạnh mẽ nhất cho sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, cho sự ưu việt và vững mạnh của chế độ chính trị XHCN của đất nước ta, thể hiện cho ý chí và tinh thần vươn lên không ngừng của dân tộc Việt Nam.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chúng ta hãy cùng dành trọn niềm tin cho Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt với nhiều thành tựu quan trọng Đáng mừng của Đảng, của dân tộc,  nhưng cũng còn đó không ít thách thức, bối cảnh biến động khó lường. Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng CSVN, Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị hết sức công phu, kỹ lưỡng từ công tác hậu cần,Bảo đảm an ninh trật tự,  cả về văn kiện và nhân sự. Dự thảo văn kiện của Đại hội có nhiều điểm mới, đã nêu ra một tầm nhìn dài hạn cho dân tộc với điểm nhấn là “ nêu cao khát vọng phát triển đất nước” phồn vinh, hạnh phúc. Đó chính là sự kế thừa truyền thống cách mạng của dân tộc, bản lĩnh, ý chí cách mạng của Đảng, tinh thần vượt khó vươn lên,khát vọng phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân …Tất cả những điều đó đã trở thành “Quốc bảo” dẫn dắt đất nước và dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách để sinh tồn. Điều đó sẽ được Đảng và dân tộc ta tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay, để tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng , an ninh trong gia đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như văn kiện Đại hội XIII đã khẳng định.

Mãi mãi tự hào Đảng là niềm tin, chúng ta dành trọn niềm tin để chào mừng thành công  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Dưới ánh sáng Quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam,chúng ta sẵn sàng tiến tới, dấn thân, hy sinh và cống hiến trọn vẹn cho những chặng đường mới của Đảng và dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển  Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh..!

 

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh dự Đại hội gồm 23 đồng chí, trong đó có 21 đồng chí do Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu ra và 2 đồng chí gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh là đại biểu Trung ương phân công tham gia sinh hoạt cùng Đoàn.

                                  Triệu Đại Nghĩa –Trung tâm TT&VH Đầm Hà