Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam, tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Sáng ngày 11/7, Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện huyện Đầm Hà tổ chức hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam, tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tham dự lễ ra quân có lãnh đạo Bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện và cán bộ, công nhân viên hai đơn vị.

Trong đợt ra quân lần này, bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện  sẽ tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân đặc biệt là nông dân và lao động phi chính thức, các đối tượng chưa tham gia BHYT hộ gia đình về quyền lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT và vận động người dân tích cực tham gia. Lễ ra quân là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với an sinh xã hội của người dân, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Cán bộ, nhân viên BHXH và Bưu điện huyện xuống đường tuyên truyền về lợi ích khi tham gia BHYT và BHXH

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện đã xuống đường tuyên truyền lưu động về quyền lợi ích khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Đồng thời tổ chức phát tờ rơi tại các khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, ổn định đời sống và phát triển bền vững đất nước.

                                 Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)