Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lễ công bố xã Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Chiều ngày 30/8/2022, xã Đầm Hà đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021. Đến dự có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đầm Hà.

Năm 2021, xã Đầm Hà đã trở thành địa phương đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong giai đoạn từ năm 20210-2021, xã đã huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được trên 70 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp, nhân dân đóng góp, hiến đất, cây cối hoa màu, vật kiến trúc khoảng 15 tỷ đồng, cùng nhiều ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Đến nay, các công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ; Sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa tập trung vào các sản phẩm chủ lực của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 70,02 triệu đồng/người/năm, tăng  1,65 lần so với lúc đạt chuẩn NTM năm 2017; năm 2021 trên địa bàn xã không còn hộ nghèo. Xã phấn đấu trong thời gian tới sẽ nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phải đưa nông thôn mới vừa phát triển toàn diện, vừa bền vững về chiều sâu, thích ứng với bối cảnh mới. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để hướng tới nông thôn mới thông minh thúc đẩy nông thôn, nông nghiệp phát triển mang tính bền vững.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã và sự đóng góp của nhân dân trên địa bàn xã Đầm Hà trong suốt quá trình xây dựng NTM. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị thời gian tới xã Đầm Hà cần tiếp tục triển khai hiệu thực hiện quả chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, phát triển nông thôn bền vững theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu theo hướng bền vững; phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 tiến tới xây dựng xã nông thôn mới thông minh. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; triển khai có hiệu quả công tác quản lý, thực hiện quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, công tác giao, thuê đất bãi triều, mặt nước để phát triển kinh tế biển. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương anh hùng. Triển khai các giải pháp xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội, giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy trao khen thưởng của UBND huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM kiểu mẫu

Đồng chí Trần Anh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện trao khen thưởng của UBND huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM kiểu mẫu

 

Quốc Nghị