Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra công tác xử lý vi phạm trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển

Ngày 6/4/2023, Đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác xử lý vi phạm trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển. Cùng đi có đồng chí Trần Anh Cường – Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan liên quan.

Đoàn công tác của UBND huyện đã kiểm tra công tác xử lý phao xốp, tiến độ chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương trên khu vực biển của các xã Đầm Hà, Tân Bình, Tân Lập và Đại Bình. Hiện nay, tiến độ xử lý vi phạm trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển (nuôi hầu, hà) của các xã chưa đảm bảo theo tiến độ, việc chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương của các hộ nuôi hầu, hà vẫn còn chậm.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các hộ nuôi đẩy nhanh việc chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi theo quy chuẩn.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với các hộ nuôi hầu vi phạm trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển; đối với các dây hầu, hà vi phạm mà đã thu hoạch cần xử lý di dời ngay; các xã triển khai ngay việc xử lý theo quy định đối với các dây hầu người dân đã bỏ không nuôi; các hộ nuôi trong quá trình xử lý, di dời phao xốp phải đảo bảo không gây ô nhiễm môi trường biển; tập trung xử lý dứt điểm từng khu vực nuôi vi phạm, các xã trong quá trình xử lý, di dời phao xốp nếu thiếu về phương tiện, lực lượng cần báo cáo huyện để có phương án hỗ trợ; giao lãnh đạo các phòng, ban phụ trách các xã xuống cùng địa phương để thực hiện công tác xử lý di dời phao xốp; Công an, quân sự cần đảm bảo ANTT trong quá trình các xã thực hiện công tác xử lý vi phạm trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển.

Các hộ nuôi trong quá trình xử lý, di dời phao xốp cần tránh gây ô nhiễm môi trường biển.

Đoàn công tác của UBND huyện yêu cầu các xã xử lý vi phạm ngay đối với các dây hầu đã thu hoạch, các dây hầu đã bỏ không nuôi.

Quốc Nghị