Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo UBND huyện cho ý kiến vào một số quy hoạch, dự án

Sáng ngày 29/8, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến vào một số quy hoạch, dự án cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với các nội dung: báo cáo kết quả rà soát, đề xuất đối với nội dung liên quan đến đề nghị thực hiện Dự án trang trại sản xuất hoa hồng và trồng rau hữu cơ tại thôn Châu Hà xã Quảng Tân; Báo cáo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hà Động tại xã Quảng Tân; Quy hoạch điểm chia lô dân cư  thôn Tân Hợp xã Quảng Tân; Báo cáo rà soát triển khai thực hiện thông báo kết luận số 665 – TB/TU ngày 11/8/2022 của Tỉnh ủy về việc rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật theo chỉ đạo tại công văn số 4643/UBND-QLĐĐ3 ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh; Báo cáo đánh giá về hiệu quả, những tồn tại, bất cập, đề xuất phương án sắp xếp lại đội ngũ kế toán đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc của các cơ quan, đơn vị.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo trên cơ sở đề nghị của xã Quảng Tân, UBND huyện thống nhất với chủ trương thực hiện Dự án trang trại sản xuất hoa hồng và trồng rau hữu cơ tại thôn Châu Hà xã Quảng Tân; Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD lập hồ sơ quản lý khu đất dự án; xã Quảng Tân lập phương án sản xuất cụ thể lựa chọn các hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định để thực hiện Dự án; giao Phòng Kinh tế Hạ tầng xin chủ trương của tỉnh cho lập quy hoạch Dự án trang trại sản xuất hoa hồng và trồng rau hữu cơ tại thôn Châu Hà xã Quảng Tân. Đối với Quy hoạch điểm chia lô dân cư  thôn Tân Hợp xã Quảng Tân cần chỉnh sửa, hoàn thiện, phê duyệt và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy. Về báo cáo rà soát triển khai thực hiện thông báo kết luận số 665 – TB/TU ngày 11/8/2022 của Tỉnh ủy  về việc rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật theo chỉ đạo tại công văn số 4643/UBND-QLĐĐ3 ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án sử dụng đất, phối hợp tham mưu đôn đốc các chủ dự án triển khai thực hiện theo tiến độ phê duyệt; Phòng Kinh tế Hạ tầng tham mưu rà soát các quy hoạch, tăng cường kiểm tra công tác xây dựng đối với các dự án được xây dựng trên địa bàn để đảm bảo tiến độ. Đối với phương án sắp xếp lại đội ngũ kế toán, đồng chí đề nghị Cơ quan Tổ chức  – Nội vụ huyện phối hợp với các đơn vị, rà soát, luân chuyển, sắp xếp lại một số vị trí kế toán tại các cơ quan, đơn vị cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

                                                              Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)