Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo huyện tiếp và làm việc với Đoàn công tác của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 17/5/2019, đồng chí Phạm Văn Kha – Phó chủ tịch UBND huyện, đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Đinh Văn Mười, Phó chủ tịch UBND huyện Tam Dương làm trưởng đoàn, đến để trao đổi kinh nghiệm trong quản lý rác thải sinh hoạt, tổ chức bộ máy, hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, huyện Đầm Hà đã thông tin tới Đoàn công tác của huyện Tam Dương về tình hình thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, việc đầu tư hỗ trợ trang thiết bị; tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động, ký kết hợp đồng, việc áp dụng đơn giá và kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Đồng thời, chia sẻ một số kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt của huyện Đầm Hà trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Văn Kha, Phó chủ tịch UBND huyện trao đổi một số nội dung

Lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của 2 huyện cũng đã cùng nhau chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt và đưa ra những giải pháp để thực hiện công tác này phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương.

Đồng chí Đinh Văn Mười, Phó chủ tịch UBND huyện Tam Dương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Mười, Phó chủ tịch UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của huyện Đầm Hà, những cách làm và kinh nghiệm của huyện Đầm Hà sẽ là cơ sở để huyện Tam Dương tham khảo, học tập, vận dụng và triển khai có hiệu quả hơn công tác quản lý, tổ chức bộ máy, hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà