Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo huyện tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam  (18/11/1930 – 18/11/2023)  các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện Đầm Hà đã tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Nhân dịp này các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đến dự, chúc mừng các thôn, bản.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố Hà Quang Vóc thị trấn Đầm Hà.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng khu phố Hà Quang Vóc

Những năm qua, cán bộ, Nhân dân khu phố Hà Quang Vóc thị trấn Đầm Hà đã đoàn kết, chung tay xây dựng khu khố văn minh, phát triển. Các gia đình trong khu phố thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tham gia phong trào Đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân đạo, từ thiện; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp. Năm 2023, Nhân dân khu phố tích cực tham gia các phòng trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thông tin về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Đầm Hà năm 2023, đồng thời biểu dương ghi nhận những kết quả mà Nhân dân khu phố Hà Quang Vóc thị trấn Đầm Hà đạt được trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới cán bộ và Nhân dân trong khu phố sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu phố văn minh, kiểu mẫu.

Đại biểu tham dự

Nhân dịp này khu phố Hà Quang Vóc tiếp tục được công nhận khu phố văn hóa năm 2023

                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)